Skoleudsendelse - hvis eleven er uden dansk uddannelsesaftale

Her kan du læse mere om PIU-ordningen og hvilke muligheder elever på erhvervsuddannelser har for at tage et eller flere praktikophold i udlandet - og hvilke muligheder der er for at få tilskud til opholdet.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk

Informationspjece til elever

Formålet med pjecen er at synliggøre den positive værdi af at sende elever i praktik i udlandet. Yderligere oplysninger og bestilling af pjecer hos Lars Møller Bentsen, 72 31 89 26, lmb@ufm.dk eller Malene Olsgaard, 72 31 89 24,

Hvorfor skoleudsendelse? 

For elever uden en praktikaftale med en dansk virksomhed giver PIU-ordningen mulighed for at få godkendt og få tilskud til skoleudsendt praktik. Man kan tage dele af eller hele sin praktik i udlandet, og man kan tage ét eller flere forskellige praktikophold.

Alle elever på en erhvervsuddannelse, herunder EUX, tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler har mulighed for at tage afsted med PIU-ordningen, når grundforløbet er gennemført.

Praktik i udlandet giver eleven erfaring og ny viden, som eleven kan bruge til at søge såvel praktikplads som jobs i Danmark og i udlandet.

Økonomisk støtte til PIU-ophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer tilskud til PIU-ordningen og hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter eleven har til praktikopholdet i udlandet.

PIU-koordinatorer

PIU-koordinatorer på erhvervs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og assisterer både elever og arbejdsgivere, når elever skal til udlandet i praktik.

Mere information

De fleste erhvervsskoler har en international rådgiver eller en PIU-koordinator, som kan vejlede eleven i forbindelse med praktikophold i udlandet. Her kan man få gode råd til, hvordan man får kontakt til udenlandske virksomheder, og til hvordan man forbereder sig til opholdet, herunder hjælp til krav, kontrakter mv. 

Senest opdateret 15. februar 2018