Udstationering - ved uddannelsesaftale med virksomhed i Danmark

Her kan du læse mere om, hvilke muligheder arbejdsgivere har for at udstationere elever og lærlinge i udlandet gennem PIU-ordningen. Du finder desuden information om, hvilke udgifter der dækkes i forbindelse med udstationeringen.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Informationspjece til arbejdsgivere

Formålet med pjecen er at synliggøre den positive værdi af at sende elever i praktik i udlandet. Yderligere oplysninger og bestilling af pjecer hos Lars Møller Bentsen, 72 31 89 26, lmb@uds.dk eller Malene Olsgaard, 72 31 89 24, mao@uds.dk

Hvorfor udstationering? 

Både eleven og den danske arbejdsgiver kan have stor gavn af de kvalifikationer, der erhverves ved et udlandsophold. Her tænkes ikke kun på konkrete faglige færdigheder, men også på den personlige udvikling, der finder sted, når et ungt menneske tager på et længerevarende ophold i udlandet.

For virksomhedens vedkommende er muligheden for praktik i udlandet med til at gøre lærepladsen attraktiv samtidig med at kontakten til vigtige kunder eller forbindelser i udlandet intensiveres. Muligheden for udstationering er med til at give erhvervsuddannelserne et spændende image, og kan være medvirkende til at tiltrække flere unge. 

Alle danske arbejdsgivere, private såvel som offentlige, der uddanner lærlinge og elever, er omfattet af PIU-ordningen og kan udstationere elever til udlandet med tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). En del udstationeringer foregår mellem arbejdsgivere, der allerede har etableret et samarbejde. Udstationering kan være en del af uddannelsesaftalen, allerede når den indgås mellem elev og arbejdsgiver, eller det kan aftales og tilføjes senere i uddannelsesforløbet.

Her kan du læse et eksempel på et typisk udstationeringsforløb

 

Økonomisk støtte til PIU-ophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer tilskud til PIU-ordningen og hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter eleven har til praktikopholdet i udlandet.

Det er den danske arbejdsgivers ansvar at sikre, at den danske elev under sin udstationering modtager en løn, der svarer til dansk overenskomst.

  1. Hvis den udenlandske værtsvirksomhed udbetaler en elevløn, der er mindre end de danske overenskomstbestemmelser, skal den danske arbejdsgiver betale differencen. AUB refunderer dog dette beløb, og dækker således forskellen op til overenskomstmæssig løn.
  2. Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke betaler løn til eleven, fratrækker AUB 3.500 kr. pr. måned før der bliver udbetalt lønrefusion til den danske arbejdsgiver. 

Herudover dækkes følgende udgifter af AUB:

  • Elevens rejseudgifter til/fra udstationeringsstedet og i forbindelse med skoleophold/ferie i Danmark.
  • Elevens flytteudgifter til/fra udstationeringsstedet.
  • Rejseudgifter i forbindelse med at finde udenlandsk praktikplads (opsøgende virksomhedsarbejde). Dog maksimalt 15.000 kr./år.

 Du kan læse mere om betingelserne for tilskud her:

PIU-koordinatorer

PIU-koordinatorer på erhvervs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og assisterer både elever og arbejdsgivere, når elever skal til udlandet i praktik.

Mere information

De fleste erhvervsskoler har en international rådgiver eller en PIU-koordinator, som kan vejlede både eleven og arbejdsgiveren i forbindelse med praktikophold i udlandet. Her kan man få gode råd til, hvordan man får kontakt til udenlandske virksomheder, og til hvordan man forbereder sig til opholdet, herunder hjælp til krav, kontrakter mv.

 

Senest opdateret 15. februar 2018