Gå til indhold

Differentieret sprogundervisning i 3.G

På Tornbjerg Gymnasium har man haft stor glæde af, at have en sprogassistent med i tyskundervisningen. Det har givet en helt særlig dynamik, fortæller en tidligere elev og den internationale koordinator på skolen.

”Det var virkelig spændende at opleve og udfordrede en på en helt anden måde, at Eva deltog i undervisningen”.

Sådan siger Haris Sacirovic, tidligere elev på Tornbjerg Gymnasium om Eva Maria Kessler, der kommer fra Tyskland og som led i sin uddannelse har været sprogassistent i 2. og 3. g på Tornbjerg Gymnasium.

Haris Sacirovic, der i dag læser erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot, arabisk, på Syddansk Universitet, er ikke i tvivl om, at det har været en fordel at have en sprogassistent med i tyskundervisningen. Han er selv stærk i sproget og blev blandt andet opfordret af Eva til at hjælpe de mindre stærke, hvilket var en god læring for ham.

Differentieret undervisning

Også den internationale koordinator på Tornbjerg Gymnasium Thomas Secher Lund, har været begejstret for assistentordningen.

”De sprogassistenter, vi har haft på skolen, har været unge i alderen 25-27 år fra Tyskland og Spanien, der gerne har villet forfølge en karriere inden for undervisning, have styrket deres kommunikative kompetencer eller have ekstra erhvervserfaring. De har opholdt sig i Danmark i ca. et halvt år, hvor de har fungeret som sprogassistenter tilknyttet en fast lærer og har desuden taget danskkurser i fritiden og fået et indblik i den danske kultur og det sociale liv”, forklarer Thomas.

”At have en sprogassistent med i undervisningen gjorde det nemmere at møde eleven, hvor han eller hun var rent fagligt. De sprogstærke elever blev endnu stærkere, fordi de kunne sidde i grupper med sprogassistenten - ”the native speaker” - og arbejde på et højt sprogligt niveau, mens de knap så stærke i sprogfagene fik ekstra hjælp af deres faste lærer”, uddyber Thomas Secher Lund.

"Det blev muligt at differentiere i undervisningen, hvilket har betydet en helt anden dynamik i klassen, fordi der var mange flere strenge at spille på”, Thomas Secher Lund

Danske elever med stort engagement

Mødet mellem de danske elever og den udenlandske sprogassistent har desuden styrket den interkulturelle kompetence. Og det går begge veje. Thomas Secher Lund fortæller, at eleverne generelt har vist interesse for assistenternes kulturelle baggrund, ligesom sprogassistenterne har været imponerede over elevernes selvstændighed og lærernes imødekommenhed.

”De har oplevet en helt anden evalueringskultur her i Danmark, og har været glade for den kollegiale kontakt, de har mødt på lærerværelset”, fortæller Thomas, der stadig har det internationale islæt på programmet på Tornbjerg Gymnasium. Det sker gennem projektet ”Meet & teach”, som er et program, der giver lærerne på Tornbjerg Gymnasium mulighed for at invitere internationale studerende fra Syddansk Universitet med i undervisningen. Til glæde og gavn for både elever, studerende og lærere.

Fakta om Assistentordningen

Formålet med ordningen er at sikre en høj kvalitet i undervisningen og at give undervisningen og eleverne en international dimension.

Det er den studerende selv, der gennem sin uddannelsesinstitution, tager kontakt til skoler med henblik på at komme i praktik som assistent.

Skoler der ønsker praktikanter fra andre EU lande kan registrere sig i en nordisk database, der skal hjælpe med at skabe kontakt mellem studerende og skoler. Se databasen på hjemmesiden:

Assistentordningen blev den 1. januar 2014 afløst af Erasmus+: Videregående uddannelse - praktik.

Senest opdateret 06. december 2021