Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Bygningsmæssige forhold

Bygningsmæssige forhold

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager en række opgaver i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioners bygninger, eksempelvis udarbejdelse af aktstykker, tilsyn med institutionernes energiforbrug og forvaltning af investeringsrammen.
Kontakt
Anders Christian Lauger
Faglig koordinator
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk
Holger Matthias Gabel
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 51
Email: hog@ufm.dk
Kirstine Notlevsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk

De videregående uddannelsesinstitutioners bygningsforvaltning

Professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner og enkelte universiteter har bygningsselveje. Uddannelsesinstitutioner med bygningsselveje kan både råde over egne, ejede bygninger og over lejemål.

Udannelsesinstitutioner omfattet af Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) ejer som udgangspunkt ikke egne bygninger, men lejer dem i stedet hos Bygningsstyrelsen eller andre udlejere.

De videregående uddannelsesinstitutioner er omfattet af en række bestemmelser om, hvordan bygningsmassen skal forvaltes, for eksempel i forhold til vedligehold, indgåelse af lejekontrakter, køb og salg af bygninger og iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter. Større dispositioner kræver, at der indhentes forudgående tilslutning fra Folketingets Finansudvalg ved aktstykke. Det gælder typisk ved iværksættelse af større bygge- og anlægsprojekter eller indgåelse af langvarige lejekontrakter.

Vejledning om bygningsmæssige forhold

For at understøtte den enkelte institutions arbejde på bygningsområdet har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udarbejdet en vejledning om bygningsmæssige forhold:

Investeringsramme

Der er fra 2018 og frem indført en investeringsramme for de selvejende institutioner. Investeringsrammen indebærer, at der årligt fastsættes et samlet investeringsniveau for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indsamler to gange årligt investeringsbudgetter fra uddannelsesinstitutionerne til brug for administrationen af investeringsrammen.

Energi

Uddannelses- og Forskningsministeriet og tilhørende institutioner er omfattet af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, og er derfor forpligtiget til at bidrage til at opfylde målsætningen om at reducere statens samlede energiforbrug med 14 procent fra 2006 - 2020.

Senest opdateret 07. november 2018