Masteruddannelser

Masteruddannelser er videregående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk
Frederik Carsten Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 92
Email: fiks@ufm.dk

Masteruddannelser

Masteruddannelser er forsknings- og/eller kunstnerisk baserede videregående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Masteruddannelserne er målrettet personer med praktisk erhvervserfaring og en relevant, forudgående uddannelsesbaggrund, der ønsker at videreuddanne sig på et højere niveau.

En masteruddannelse er en forskningsbaseret deltidsuddannelse, der har et omfang svarende til et års heltidsstudier (60 ECTS). Normalt er studietiden fordelt over to år.

Masteruddannelserne udbydes på universiteterne inden for de samme fagområder, som universiteterne udbyder bachelor- og kandidatuddannelser. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Et mindre antal masteruddannelser udbydes af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav og deltagerbetaling

Adgangskravene til en masteruddannelse er:

  • En relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse, en relevant diplomuddannelse eller en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau samt 
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen.

Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser.

Oversigt over masteruddannelser

En oversigt over udbuddet af masteruddannelser på de danske universiteter samt information om deltagerbetaling, adgang og optag findes på UddannelsesGuiden.

Senest opdateret 15. august 2019