Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Erhvervsakademier

Erhvervsakademier

Her finder du information om erhvervsakademiuddannelser og om erhvervsakademierne, der udbyder erhvervsakademiuddannelser samt professionsbachelor- og diplomuddannelser.
Styring og ansvar
Institutionsøkonomi

Institutionsøkonomi

Personale og censorer

Personale og censorer

Tal og analyser
Love og regler
VEU-trepartsaftale

Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Byg Oven På

Et initiativ, der skal løfte efter- og videre- uddannelse via tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser for faglærte.

Uddannelsesstationer

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner kan søge Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om på forsøgsbasis at etablere en uddannelsesstation. 


Fotos på siden: Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi KEA, Colourbox samt Fotolia.

Senest opdateret 09. oktober 2019