Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Erhvervsakademier Økonomi Tilskud Fripladser og stipendier til udenlandske studerende

Fripladser og stipendier til udenlandske studerende

Friplads- og stipendieordningen til visse udenlandske studerende på erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen er ophørt.
Kontakt
Nina Lærke Alimooti
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 29
Email: NIAG@ufm.dk

Tilskuddene til fripladser og stipendier ophørte med finansloven for 2018. Som meddelt i brev af 6. februar 2019 kan institutionerne anvende eventuelle restmidler til ordningen, indtil Stipendieloven (LBK nr. 582 af 1. juni 2014) samt bekendtgørelsen (BEK nr. 108 af 29. januar 2010) om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser måtte blive ophævet. Der henvises til, at bekendtgørelsen i § 6, stk. 2 fastsætter, at tilskuddene kan videreføres i op til 3 år, førend de skal tilbagebetales til ministeriet. Det vil sige, at midler udmeldte i 2013, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2016, og midler udmeldt i 2014, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2017, og midler udmeldt i 2015, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2018, skal tilbagebetales til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Midler udmeldt i 2016, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2019, skal tilbagebetales til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i 2020 og midler udmeldt i 2017, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2020, skal tilbagebetales til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i 2021.

For mere information om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser:

Senest opdateret 16. september 2020