Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Information om COVID-19 (Coronavirus) Nyt om COVID-19 Yderligere genåbning af videregående uddannelser

Yderligere genåbning af videregående uddannelser

De videregående uddannelser er igen politisk prioriteret i forhandlingerne om genåbning. I landsdele uden for hovedstadsområdet stiger det tilladte generelle fremmøde den 21. april fra 20 til 30 pct. på videregående uddannelser. Desuden bliver det muligt at anvende udendørsarealer til undervisning

16. april 2021

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en plan for en yderligere delvis genåbning af blandt andet de videregående uddannelser.

Konkret genåbning

Genåbningen træder i kraft fra den 21. april og vil være geografisk differentieret. Efter anbefaling fra SSI omfatter genåbningen ikke hovedstadsområdet, men landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som har et lavere smitteniveau end landsdelene i hovedstadsområdet. I hovedstadsområdet er det tilladte generelle fremmøde for studerende altså fortsat 20 pct.
.
Rammerne for genåbningen er som følger:

  • Det tilladte generelle fremmøde for studerende på videregående uddannelser stiger fra de nuværende 20 pct. til 30 pct. For de videregående uddannelser med mange praksiselementer kan afgangsstuderende stadig have 50 pct. fysisk fremmøde (hver anden uge), ligesom der fortsat vil være mulighed for adgang til læsesale, studiegrupper mv. på campus.
  • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisning.

De videregående uddannelser på Bornholm er fortsat genåbnet med 100 pct. fysisk fremmøde.

Krav for genåbning

Der er i de seneste uger blevet lagt en imponerende indsats fra institutionernes side med at opbygge en omfattende testkapacitet. Det spiller en afgørende rolle i forhold til den gradvise genåbning.

Det er et krav i forbindelse med genåbningen, at alle ansatte og studerende ved fysisk fremmøde har opnået et negativt resultat inden for de seneste 72 timer ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for COVID-19.

De gældende retningslinjer for afstand, hygiejne mv. drøftet i sektorpartnerskabet for de videregående uddannelser vil også gælde for den yderligere genåbning. Sektorpartnerskabet består blandt andet af rektorer, repræsentanter fra studenterorganisationer, arbejdstagerorganisationer og sundhedsmyndighederne.

Langsigtet genåbning

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseover-gang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage. Der overvejes i den forbindelse fleksible modeller – f.eks. med fokus på udendørs aktiviteter, forskudt fremmøde, delt fysisk undervisningstid med videre samt regionale og lokale modeller.

For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk.

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181.

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål. 

Senest opdateret 16. april 2021