Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Institutionstilskud

Institutionstilskud 2019

Siden indeholder de nødvendige budgetforudsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner for tilskudsåret 2019. Her findes blandt andet takstkataloger, faste tilskud samt informationer om det nye bevillingssystem som har virkning fra 1. januar 2019.
Kontakt
Troels Rask Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 31
Email: tra@ufm.dk
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk

Tilskud 2019

De videregående uddannelsesinstitutioners tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet består hovedsageligt af to typer tilskud:

 1. Faste tilskud, som er kendt inden starten af tilskudsåret. Herunder grundtilskud, tilskud til forskning og diverse særlige faste tilskud.

 2. Variable tilskud, som typisk er afhængig af aktiviteten på institutionerne. De variable tilskud beregnes i løbet af tilskudsåret. Herunder taxametertilskud, resultattilskud og internationaliseringstilskud.

De faste institutionstilskud for 2019 fremgår af nedenstående links.

Bevillingsreformen

Bevillingsreformen for de videregående uddannelser implementeres med virkning 1. januar 2019. Læs her om regler, tilskud og øvrige forhold.

Det nye system baseres på fire grundlæggende tilskudstyper: grundtilskud, aktivitetstilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud

Grundtilskud

Der indføres et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017, som er en del af reformen (regnskabstallet for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

 • Grundtilskud til decentrale udbud
 • Kompensationstilskud
 • Videreførsel af faste uddannelsestilskud

Aktivitetstilskud

Der vil fortsat være en tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. 

 • Takster for de uddannelser som afholdes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Takster for universiteterne

Resultattilskud

Der indføres et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

 • Beskæftigelsestilskud
 • Studietidstilskud

Kvalitetstilskud

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes til kvalitetsinitiativer. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

 • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Uddannelser som udbydes af universiteterne

Siden vil løbende blive opdateret, når der er nye informationer.

Øvrige forhold

Øvrige forhold beskriver indtægter, som ikke er en del af det nye bevillingssystem, men som i et eller andet omfang bliver påvirket af de nye tilskudsprincipper. 

> Læs mere om øvrige forhold

Senest opdateret 16. januar 2019