Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Institutionstilskud

Institutionstilskud

Siden indeholder budgetforudsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner for de aktuelle tilskudsår. Her findes blandt andet takstkataloger, faste tilskud samt informationer om bevillingssystemet der trådte i kraft 1. januar 2019.
Kontakt
Troels Rask Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 31
Email: tra@ufm.dk
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til de videregående uddannelsesinstitutioner kan opdeles i to typer :

 1. Faste tilskud, som er kendt inden starten af tilskudsåret. Fx grundtilskud til uddannelse, tilskud til forskning og øvrige faste tilskud.

 2. Variable tilskud til uddannelse, som typisk er baseret på aktiviteten på institutionerne. De variable tilskud beregnes i løbet af tilskudsåret. Fx taxametertilskud/aktivitetstilskud, resultattilskud og internationaliseringstilskud.

Faste tilskud

Tilskud til forskning

Tilskud til forskning fastsættes på universitetsområdet delvist efter en resultmodel. På øvrige områder fordeles forskningstilskuddene på baggrund af studenterårsværk.

Grundtilskud til uddannelse

Institutionerne modtager et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017 (regnskabstal for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

 • Grundtilskud til decentrale udbud
 • Kompensationstilskud
 • Øvrige faste uddannelsestilskud

Tilskud til øvrige formål

Tilskud til øvrige formål fastsættes enten konkret ved tildelingen eller ved fordelingsmodeller.

De faste institutionstilskud for 2019 og 2020 fremgår af nedenstående links.

 

Bemærk: De faste tilskud for 2020 bygger på forudsætningen i det opdaterede finanslovsforslag for 2020 d. 2. oktober 2019.

Kvalitetspuljen og fordelingen til de enkelte institutioner vil blive offentliggjort i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven 2020.

 

Variable tilskud

Aktivitetstilskud

Der er tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. Der findes to sæt af takster for aktivitetstilskud:

 • Takster for professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Takster for universiteterne

Resultattilskud

Institutionerne modtager et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

 • Beskæftigelsestilskud
 • Studietidstilskud

Kvalitetstilskud

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes som kvalitetstilskud. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

 • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Uddannelser som udbydes af universiteterne

 

Øvrige forhold

Øvrige forhold beskriver indtægter, som ikke er en del af det nye bevillingssystem, men som i et eller andet omfang er påvirket af de nye tilskudsprincipper. 

> Læs mere om øvrige forhold

 

Nyt bevillingsystem for tilskud til uddannelse

Fra 2019 er der indført et nyt bevillingssystem for tilskuddene til de videregående uddannelsesintitutioner. 

Senest opdateret 17. oktober 2019