Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Kortlægning af omkostninger på tværs af de taxameterstyrede videregående uddannelser.
Kontakt
Mikkel Leihardt
Vicedirektør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk
: 02. december 2015
: Deloitte Consulting på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet
: 2015
: 155

Rapporten indeholder følgende overordnede dele:

  • Sektoranalyser for henholdsvis universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime uddannelsesinstitutioner, hvor de fire delsektorers omkostninger kortlægges med fokus på sektorens omkostningsprofil samt omkostninger på institutionsniveau, hovedområde og uddannelsessegmenter.
  • Tværgående analyse af omkostningskategorierne løn, bygninger og administration med henblik på yderligere kortlægning af omkostningerne på tværs af sektorer, analyse af omkostningernes variabilitet i forhold til antal STÅ og afdækning af eventuelle øvrige forklarende omkostningsdrivere. 
  • Bilag: Gruppering af uddannelser (pdf)
  • Nyhed: Ny rapport kortlægger omkostninger til de videregående uddannelser
Senest opdateret 15. august 2019