Auditrapporter 2011-13

Se rapporter fra år 2011 til 2013 for de maritime uddannelsesinstitutioner, som er udarbejdet som led i kvalitetssikringen af de maritime uddannelser.
Kontakt
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk

Alle maritime uddannelsesinstitutioner har implementeret et kvalitetssystem i henhold til gældende standard for kvalitetsstyring af de maritime.

Eksaminerede auditorer fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Søfartsstyrelsen, fører løbende tilsyn med uddannelsesinstitutionerne via audits. På baggrund af disse audits bliver der udarbejdet auditrapporter og rapporter efter skriftlige tilsyn.

UddannelsesinstitutionAudit/tilsynsrapport/år
SIMAC
MARTEC
Skoleskibet Danmark

 

Maskinmesterskolen København
Aarhus Maskinmesterskole
Fredericia Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
Skagen Skipperskole
Svendborg Søfartsskole
Nyborg Søfartsskole
Skoleskibet Georg Stage
Fiskeriskolen

 

Samlede skriftlige tilsyn
Senest opdateret 19. februar 2019