Økonomi

Her kan du finde vejledning til uddannelsesinstitutionernes faste indberetninger til styrelsen, indberetningsskema til opgørelse og prognose over studieaktivitet, takstkatalog for uddannelserne samt information om betalingsloven og de maritime uddannelsesstøtteordninger.
Kontakt
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Stig Garsdal
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 43
Email: STGA@ufm.dk
Bo Stendahl
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 74
Email: bst@ufm.dk
Therese Cederberg Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 41
Email: tcn@ufm.dk

Finansloven for det maritime område

De økonomiske rammer for det maritime område fastlægges med de årlige finanslove. Ved offentliggørelse af finanslovsforslaget og den endelige finanslov udsendes et informationsbrev til institutionerne. Herudover fastsættes taxametersatserne på finansloven, og kan findes i det aktuelle takstkatalog.

Orienteringsbreve for 2020 og 2019

Takstkatalog for 2020 og 2019

Faste tilskud

Oversigter over faste tilskud i 2019 og 2020 kan findes her.

Faste indberetninger til styrelsen 

Uddannelser på professionsbachelorniveau indberettes via SIS efter:

Øvrige uddannelser indberettes som beskrevet i:

Indberetningen af studieaktivitet til disse uddannelser foretages ved brug af nedenstående indberetningsskema:

Revisorerkæring vedrørende studieaktivitet

Den endelige indberetning af studieaktivitet for det foregående år, der har frist den 1. marts hvert år, skal suppleres med en revisorerklæring svarende til denne skabelon:

Betalingsloven

Læs mere om betalingsloven her.

Maritim uddannelsesstøtte, kost- og logistøtte samt rejserefusion

Indberetningsblanketter for ordningerne opdateres i marts hvert år og kan hentes på denne side.

  Tilskud til aktiviteter under lov om åben uddannelse

  Aktiviteter under lov om åben uddannelsen indberettes kvartalsvist. Der indsendes ledelseserklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Forsøgs- og udviklingsmidler

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte råder på finansloven over midler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter (FoU) på erhvervsakademi- og professionshøjskoleområdet og på det maritime område.

  På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte retningslinjer.

  Målgruppen for retningslinjerne er erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

  Momskompensation

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder kompensation for de maritime uddannelsesinstitutioners udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelse, til hvilke der ydes tilskud efter lov om maritime uddannelser. Der kompenseres dog ikke for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med institutionernes lokaleforsyning, det vil sige udgifter, der vedrører opretholdelse, fornyelse og dimensionering af lokalekapacitet.

  Vejledning og indberetningsblanket til ordningen kan hentes her:

  Regnskab og revision

  De maritime uddannelsesinstitutioner udarbejder en årsrapport, som revideres af en institutionsrevisor. Materiale vedrørende udarbejdelse af årsrapporten kan hentes her.

   

  Senest opdateret 06. august 2020