Implementering af årsnorm og ny stillingsstruktur

Læs mere om implementeringen af årsnorm og ny stillingsstruktur for undervisere på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner

Ved overenskomstforhandlinger 2015 (OK15) blev det aftalt at indføre ny stillingsstruktur samt årsnorm og ny tillægsaftale for undervisere på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner.

Ny stillingsstruktur

Pr. 1. september 2015 blev der indført ny stillingsstruktur for undervisere på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner.

Bekendtgørelse om stillingsstrukturen blev ændret pr. 1. august 2016, hvor ny stillingskategori som ekstern lektor blev tilføjet.

I tilknytning til stillingsstrukturen er der indgået aftale med AC om indførelse af årsnorm og tillægsstruktur.

Det fremgår af aftalerne om indførelse af årsnorm og tillægsstruktur, at institutionerne etablerer et system til løbende registrering af arbejdstiden for undervisere omfattet af aftalerne.

I forlængelse af den nye stillingsstruktur er udarbejdet en ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

I henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner er udpeget et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalget.

 

Senest opdateret 12. juni 2020