Statens selvforsikring

De fleste af institutionerne under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring. Læs mere om, hvad forsikringen dækker, og hvordan man som institution skal reagere ved forsikringshændelser.

Statens selvforsikringsordning indebærer, at institutionerne selv skal afholde de samlede udgifter til forsikringsbegivenheder i et finansår på op til 1 procent af deres samlede indtægter i det pågældende finansår for erhvervsakademier, professionshøjskoler og de maritime uddannelsesinstitutioner og 2 procent for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Statens selvforsikringsordning medfører, at institutionerne ikke må tegne andre forsikringer, medmindre der er særskilt hjemmel herfor.

Statens selvforsikringsordning omfatter følgende institutioner på ressortområdet for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

 • Institutioner, der er oprettet efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, og som er godkendt til at udbyde erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
 • Institutioner, der er oprettet efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, og som er godkendt til at udbyde erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
 • Institutioner, der er oprettet efter lov om medie- og journalisthøjskolen, og som er godkendt til at udbyde erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
 • Institutioner, der er godkendt til at udbyde maritime uddannelser efter lov om maritime uddannelser, dog ikke Nyborg Søfartsskole eller Skoleskibet Georg Stage, som er privatejede.
 • Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Designskolen i Kolding
 • Arkitektskolen i Aarhus

Retningslinjer

Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning findes i styrelsens vejledning.

I vejledningen er der blandt andet nærmere beskrevet følgende:

 • En afgrænsning af de omfattede forsikringsbegivenheder
 • Hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed, herunder hvordan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal orienteres i forbindelse med større enkeltsager
 • Hvilke udgifter, der vil kunne henføres til selvforsikringsordningen
 • Hvordan institutionerne skal foretage anmeldelse til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis de samlede udgifter til selvforsikring i et finansår overstiger selvrisikoen på 1 procent af de samlede indtægter i det pågældende finansår for de maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og erhvervsakademier og 2 procent for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 
Senest opdateret 15. august 2019