Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse OK13-konference og ledelsesnetværk Workshop 1: Strategisk ledelse af videns – og læringsmiljøer v. Heidi Graff, Rambøll

Workshop 1: Strategisk ledelse af videns – og læringsmiljøer v. Heidi Graff, Rambøll

Ledelse foregår som en balanceakt mellem de strategiske intentioner, organisationen arbejder efter og den enkelte undervisers opgaveløsning og udvikling i jobbet. I workshoppen sætter vi fokus på, hvilken form for ledelse dette fordrer.

De nye aftaler giver nye relationer og nye måder at lede medarbejdere på. Det er ikke noget nyt at skulle lede videnmedarbejdere, men måden at lede på skal håndteres anderledes.

Indhold

I workshop 1 sættes der fokus på, hvad det er for en ledelsesopgave, der skal til for at lede en medarbejder/underviser efter andre parametre end tid. Tid er stadig et parameter, men med en ændret stillingsstruktur hvor den enkelte underviser skal vurderes i forhold til kompetencer, og hvor der er muligheder for at tænke i en mere systematisk karriereudvikling, er ledelse en anden opgave. Samtidig vil den enkelte underviser/medarbejder også skulle lede sig selv inden for nogle rammer, der er anderledes end tidligere. I workshoppen vil der bl.a. være fokus på:

  • Hvad betyder disse ændringer for måden at se underviseren/medarbejderen på?
  • Hvordan kan ledelse af selvledelse foregå?
  • Hvilken form for ledelse er der brug for?
  • Hvilke erfaringer har I allerede med ledelse i forhold til karriereudvikling?
  • Hvad med den strategiske side af ledelse?

Udbytte

  • Øget fokus på forandringer i ledelsesopgaven
  • Øget fokus på ledelse mellem strategi og den enkeltes karriereudvikling
  • Ledelse af selvledelse
  • Inspiration til ledelsesopgaven

Form

Efter en kort rammesætning inviteres deltagerne til at byde ind med perspektiver på, hvad ledelsesopgaven er ved at udvikle sig til i lyset af de nye vilkår. På baggrund af dette gives et oplæg om ledelse af strategi og karriere og metoder til dette. Afslutningsvis skal deltagerne reflektere over, hvad der er næste skridt i relation til egen nærmeste udviklingszone i ledelsesopgaven.


Workshopleder: Heidi Graff

Senest opdateret 16. december 2021