Gå til indhold

Baggrund for erhvervskandidatordningen

Et enigt Folketing vedtog den 30. november 2017 at gøre det muligt for studerende at tage erhvervskandidatuddannelser på deltid, mens de har sideløbende beskæftigelse.

Baggrunden for ordningen er et ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Et enigt Folketing vedtog i 2017 en forsøgsordning med udbud af op til 20 forskellige erhvervskandidatuddannelser. I 2018 indgik den daværende regering aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om "Mere fleksible universitetsuddannelser". Det indgik i aftalen, at erhvervskandidatordningen blev udvidet fra 20 til 50 mulige kandidatuddannelser.

Efter ansøgningsrunden i januar 2020 er samlet godkendt 50 erhvervskandidatuddannelser, og der er ikke flere ledige pladser i forsøgsordningen. Der godkendes derfor ikke længere nye erhvervskandidatuddannelser.

Erhvervskandidatuddannelserne er fireårige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelserne forudsætter, at den studerende under uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver eller som iværksætter med selvstændig virksomhed. Erhvervskandidatuddannelserne er med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Nyheder

Senest opdateret 23. marts 2020