Gå til indhold

Momskompensation

Kompensation for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Uddannelses- og forskningsstyrelsen yder kompensation for professionshøjskolernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser samt efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.

Momskompensationsordningen administreres for Uddannelses- og Forskningsministeriet af Børne- og Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).

Vejledning, bekendtgørelse og indberetningsblanket mm. kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her:

Senest opdateret 13. januar 2022