Gå til indhold

Evaluering af pædagoguddannelsen

Topbillede
Uddannelses- og forskningsministeren har igangsat et ambitiøst evalueringsprogram af pædagoguddannelsen. Det skal understøtte, at der også fremover uddannes dygtige pædagoger. Evalueringen har fokus på fire brede temaer og interessentinddragelse vil spille en stor rolle i evalueringen.
Kontakt
Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk

Evalueringsprogrammet er et led i uddannelses- og forskningsministerens kvalitetsplan om pædagoger i verdensklasse. Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort resultater fra evalueringen i den delrapport i februar 2021, og forventer at kunne offentliggøre en hovedrapport i løbet af første halvdel af 2021.

De seneste år er pædagoguddannelsen styrket løbende, både med en handleplan og en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 127,5 mio. kr.  Den nuværende pædagoguddannelse blev etableret efter en reform i 2013. Evalueringen af pædagoguddannelsen i 2020 indgik som en del af den politiske beslutning om reformen fra 2013.

Temaer

Evalueringen har fokus på fire brede temaer om uddannelsen, og hvordan den ruster de studerende til deres arbejdsliv. De fire temaer er:

  1. Videngrundlag, fagligt niveau og faglige forudsætninger
  2. Læringskultur og studiemiljø
  3. Praktikdelen af uddannelsen
  4. Aktuelle og fremtidige kompetencer

Interessentinddragelse

For at evalueringen kan komme hele vejen rundt, inddrages de interessenter, der er tættest på uddannelsen og som har at gøre med den til daglig: Studerende, uddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og mange andre. Indhold, målgrupper og analyser skal nu kvalificeres i samarbejde med en bred interessentkreds gennem en dialog- og referencegruppe.

Det er vigtigt for evalueringen af pædagoguddannelsen, at dem der ved mest om uddannelsen inddrages i evalueringen. Derfor har det siden august og til og med d. 1. december 2020 været muligt for alle med en særlig viden om uddannelsen at komme med input til evaluering gennem en særlig postkasse. Postkassen er nu lukket, og de modtagne input vil blive behandlet frem mod den endelige afrapportering.  

 

Senest opdateret 17. februar 2021