Sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Der udbydes i alt 11 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I uddannelserne veksles mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning (praktik)
Kontakt
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk

Disse 11 uddannelser er:

 • professionsbachelor i psykomotorik (psykomotorisk terapeut)
 • professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse (bioanalytiker)
 • professionsbachelor i ergoterapi (ergoterapeut)
 • professionsbachelor i ernæring og sundhed
 • professionsbachelor i fysioterapi (fysioterapeut)
 • professionsbachelor i global nutrition and health
 • professionsbachelor i jordemoderkundskab (jordemoder)
 • professionsbachelor I optometri (optometrist)
 • professionsbachelor i radiografi (radiograf)
 • professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)
 • professionsbachelor I tandpleje (tandplejer)

Se mere om de enkelte uddannelser på 

Læs mere om uddannelsesfremsyn for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Senest opdateret 15. august 2019