Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Puljer Pulje til talentforløb

Talentforløb

Topbillede
Den tidligere regering lancerede i februar 2019 en talentindsats på de videregåendeuddannelser. Læs om talentprogrammet her.

Talentpulje 2019

Som led i den tidligere regerings talentindsats er der reserveret 122,5 millioner kroner til en talentpulje i 2019. Midlerne er målrettet talentforløb på de videregående uddannelser og skal bidrage til, at de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område indrettes, så flere får mulighed for at blive blandt de bedste inden for deres felt og skal give de allerdygtigste mulighed for at udleve deres fulde potentiale, så det er attraktivt for dem at læse i Danmark.

Baggrund

Flere unge tager i dag en videregående uddannelse end for 10 år siden. Det er godt, men det betyder også, at vores uddannelser skal give nogle ekstra muligheder til de allerdygtigste og mest motiverede unge.

Der findes allerede talentinitiativer på de videregående uddannelsesinstitutioner. De erfaringer skal videreføres og bygges videre på. Men der er behov for at øge ambitionsniveauet for talentinitiativer, udbrede dem til flere studerende og forankre indsatsen som en fast del af de videregående uddannelser. Og så er der behov for at brede fokus på talentudvikling ud, så et talentforløb ikke kun er forbeholdt forskerspirer, men også dygtige unge, der vil ud og skabe sig en karriere på arbejdsmarkedet efter deres studier.

Kontakt

Annemarie Falktoft, kontorchef

Tlf: +45 7231 8016, E-mail: anfa@ufm.dk

Senest opdateret 03. juli 2019