Talentpulje 2019

Talentpuljen yder støtte til udvikling og drift af talentforløb og –initiativer på de videregående uddannelsesinstitutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kontakt
Heidi Ibsen Zuschlag
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 36
Email: hiz@ufm.dk
Julie Nolsøe Helles
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 79
Email: jnh@ufm.dk
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk
Mia Wallin
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 27
Email: miw@ufm.dk

Initiativet skal understøtte, at de dygtigste, med ekstraordinære evner, drive og selvstændighed, får mulighed for at udfolde deres talent og sætte et afgørende aftryk på fremtiden – enten som forsker, iværksætter eller som ansat i det private eller det offentlige.

Midlerne skal bidrage til, at de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område indrettes, så flere får mulighed for at blive blandt de bedste inden for deres felt og skal give de allerdygtigste mulighed for at udleve deres fulde potentiale, så det er attraktivt for dem at læse i Danmark.

De konkrete talentinitiativer udformes på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er fælles for talentaktiviteterne, at de som udgangspunkt skal være karakteriseret ved følgende principper:

  • Krav om en ekstraordinær indsats
  • Faglige udfordringer på særligt højt niveau
  • Partnerskaber og udsyn
  • Tværfaglighed

Hvilke aktiviteter kan støttes

  • Udvikling og drift af særligt tilrettelagte talentforløb
  • Ekstra fag på de videregående uddannelsesinstitutioner

Hvem kan ansøge

Offentligt anerkendte regulerede videregående uddannelsesinstitutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 29. august 2019, kl. 12:00.

Relevante link

Bilag 1

Bilag 2

(Alle bilag er opdateret den 15. maj 2019)

Ansøgninger skal indgives via e-grant selvbetjeningsportalen. Alle bilag skal i ansøgningsblanketten vedhæftes i pdf-format.

Ansøgere til talentpuljen kan forvente et endeligt svar på deres ansøgning medio december 2019.

Teknisk support

For teknisk support kontakt venligst support helpdesk: tel.: +45 3392 9190 (hverdage fra 9:00-12:00), e-mail: support.e-grant@ufm.dk.

Du kan også finde svar på spørgsmål-svar-siden for e-grant:

Senest opdateret 16. maj 2019