Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Puljer Pulje om teknologisk upgrade

Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser

Topbillede
Studerende skal kunne forstå og forholde sig til den digitale udvikling, og de skal møde digitale læringsteknologier i undervisningen. Tidligere minister Tommy Ahlers’ Call for action fra 2018 er mundet ud en handlingsplan, der skal understøtte den digitale udvikling på de videregående uddannelser

Handlingsplanen

Det er ambitionen, at:

  • Alle studerende bliver fortrolige med digitale teknologiers betydning for deres eget fagområde.
  • Undervisere på de videregående uddannelser skal blive endnu bedre til at bruge digitale teknologier på en måde, der øger undervisningskvaliteten og de studerendes læring.

Initiativer 

Otte initiativer skal bidrage til at løse de centrale udfordringer, som er identificeret i forbindelse med Call for action.

Underviserne skal løftes, så de kan løfte de studerende

  •  Dialog med uddannelsesinstitutionerne om at gøre digitale kompetencer til en fast del af adjunktforløb
  • Der er afsat en pulje på 45 mio. kr. i 2019 til uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb

 

Erfaringer og viden om, hvad der virker, skal bredes ud

  • 5 millioner kroner afsættes i 2019 til aktiviteter, der skal understøtte samarbejde og videndeling, f.eks. workshops, konferencer, afprøvning af nye videndelingsformater som podcastserier mv.
  • Etablering og understøttelse af netværk inden for digitale læringsteknologier og digitale kompetencer

Barrierer og regler, der ikke er tilpasset en digital virkelighed, skal fjernes

  • Vejledningen for timetalsopgørelsen justeres løbende for ikke at udelukke digitale undervisnings- og vejledningsformer.
  • Eksamensbekendtgørelsen revideres, så muligheden for digitale eksamener indtænkes.
  • Øvrige regler og rammer, der står i vejen for at afprøve og bruge digitale muligheder, for eksempel ophavsrettigheder til digitalt undervisningsmateriale, undersøges.

Call for action - proces og dialog

Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en række aktiviteter for at indsamle så megen viden om erfaringer, barrierer, potentialer og løsninger i forhold til digitalisering og de videregående uddannelser som muligt.