Læring fra arbejdet

Her samles op på de mange bidrag, dialogmøder, institutionsbesøg og øvrige aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført som led i arbejdet med en teknologisk upgrade på de videregående uddannelser.
Kontakt
Dina Bloch
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 80 53
Email: dibl@ufm.dk

Formålet er at give et indtryk af den viden, der er indsamlet, og som den digitale handlingsplan for de videregående uddannelser er blevet til på baggrund af.

Generelt er det oplevelsen, at uddannelsesinstitutioner og undervisere er bedre rustet til at arbejde med digitale læringsteknologier end til at integrere digitale kompetencer i fagene. En gennemgående pointe er også, at der generelt er et stort digitalt udviklingspotentiale på de videregående uddannelser.

Læring fra arbejdet

Senest opdateret 07. maj 2019