Adgang til nye teknologier

Gammeldags fysiske rammer samt at få adgang til fagrelevante teknologier, som kan bruges i undervisningen, kan være en udfordring for uddannelsesinstitutionerne.

Selve adgangen til nye fag- og arbejdsmarkeds relevante teknologier, som f.eks. kommunale sagsbehandlingssystemer, robotter eller andet, er også en udfordring for mange uddannelsesinstitutioner.

På den ene side skal de studerende ikke opleve, at de digitale teknologier, der beskæftiger sig med, er forældede, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, men omvendt skal de heller ikke udelukkende lære teknologier at kende, der er så nye, at de ikke har vundet indpas på arbejdsmarkedet endnu. Det er derfor væsentligt, at der er et godt samarbejde med både det offentlige og private arbejdsmarked så aktuelt data og systemer er tilgængelige.

I forhold til de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionerne oplever undervisere, at f.eks. undervisningslokaler og bygninger i bredere forstand er indrettet til gammeldags undervisningsformer og ikke til en mere digital uddannelsessektor.

Det dækker over mange forskellige udfordringer. Lige fra manglende stikkontakter, wifi og it-udstyr generelt til store auditorier og undervisningslokaler, som modsat mindre grupperum med f.eks. videoudstyr eller lignende ikke er egnede til nye undervisningsformer præget af f.eks. mere dialogbaseret undervisning.

Senest opdateret 07. maj 2019