Brug af Learning Analytics

Institutionerne får mere og mere data om de studerende, deres læring og deres vej gennem uddannelsen. Det er data, der skal bruges konstruktivt og med omtanke.

Der kommer en øget mængde data samt bedre muligheder for samkørsel af data om f.eks. de studerendes studievaner, frafald, karakterer mv., når uddannelsesinstitutionerne i højere grad bruger digitale teknologier i blandt andet administrationen og i undervisningssituationer.

Mere systematisk brug af disse data kan bruges til at understøtte f.eks. tiltag, der mindsker frafald eller målretter kommunikationen.

Data kan også bruges tættere på undervisningen og den mere konkrete læringssituation. Blandt andet til at understøtte den enkelte studerendes læring og fremdrift, samt understøtte undervisernes grundlag for at planlægge og målrette deres kurser og undervisning. Skal det lykkes kræver det, at underviserne har adgang til relevant data, og at de er i stand til at forstå og dermed anvende de tilgængelige data.

Flere studerende påpeger generelt, at det er vigtigt at huske de etiske aspekter i at indsamle, samkøre og anvende data om de studerende. Øget brug af learning analytics kræver derfor ledelsesmæssig opmærksomhed på, hvad man vil med data, og at overvejelserne formidles til undervisere og studerende.

Senest opdateret 07. maj 2019