Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Puljer Pulje om teknologisk upgrade Læring fra arbejdet Potentialer for styrket læring og uddannelseskvalitet

Potentialer for styrket læring og uddannelseskvalitet

Digitale læringsteknologier, der bruges på en måde, som er tilpasset den faglige og didaktiske kontekst, kan styrke de studerendes læring og giver gode muligheder for at inddrage og aktivere de studerende.

Der er et væsentligt potentiale for øget læring for den enkelte studerende og generelt styrket kvalitet i uddannelserne ved øget og kvalificeret brug af digitale læringsteknologier.

I den sammenhæng er der mange, der understreger, at f.eks. e-læring ikke må blive den nemme løsning for underviseren eller en spareøvelse for institutionen. De digitale værktøjer skal tænkes som et supplement til den traditionelle undervisning, og det skal være fagets indhold og ikke teknologien, der er afgørende for valget af undervisningsform.

Et af potentialerne ved at basere en større del af undervisningen på læring gennem digitale teknologier er, at undervisningen i højere grad kan tilpasses hver enkelt studerendes behov og tage udgangspunkt i den enkeltes læring og faglige progression.

Studerende kan nemmere aktiveres

Læring gennem digitale teknologier giver mulighed for at inddrage og aktivere de studerende på mange forskellige måder. Både i undervisningssituationen, i udarbejdelsen af undervisningsmateriale og i den efterfølgende faglige feedback. Det kan samlet set være med til at øge de studerendes motivation.

Brug af digitale læringsteknologier gør det også muligt, at en større del af undervisernes tid frigives til diskussion, sparring og læring på et højere niveau. F.eks. kan det mest grundlæggende i et fag kan gennemgås på en anden måde end via det fysiske møde mellem studerende og underviser.

Disse potentialer rummer omvendt også en risiko. Den større grad af ansvar, der bliver lagt over på de studerende for f.eks. selv at tilegne sig fagets grundlæggende viden inden mødet med underviseren kan betyde, at de dygtigste studerende bliver dygtigere, mens bliver de fagligt svageste bliver hægtet af.

For alle studerende gælder det, at øget brug af digitale læringsteknologier skal følges og understøttes af en kulturændring. Der skal være en større forståelse af, at en uddannelse kræver aktiv deltagelse og ikke er noget, de studerende bare kan tage imod fra en underviser, der forelæser. Det er en kulturændring, som institutionerne har et stort ansvar for at understøtte og italesætte.

Senest opdateret 07. maj 2019