Problemer i den digitale fødekæde

Mange unge har ikke grundlæggende digitale færdigheder, og der er brug for styrkede overgange mellem de forskellige uddannelsesniveauer for at bevare en digital interesse gennem uddannelsessystemet.

Det er afgørende at fange børn og unges interesse for digitale teknologier tidligt og at bygge videre på interessen i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Der er stor forskel på, hvilke forudsætninger studerende på de videregående uddannelser kommer med. Mange unge, der optages på de videregående uddannelser opleves af underviserne ikke som ”digitalt indfødte”, men i højere grad som digitale brugere. De unge mangler en forståelse for teknologiers opbygning og muligheder, og der er grundlæggende digitale værktøjer og programmer, de ikke behersker. Dette kan gøre det svært at bygge oven på med fagrelevante digitale kompetencer og bredere digital forståelse.

Styrket sammenhæng i uddannelsessystemet

Konkret er oplevelsen, at der en udfordring med at klæde underviserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne på til at varetage opgaven med at styrke børn og unges digitale kompetencer. Det skyldes blandt andet, at de personer, der besidder den fornødne viden og forståelse er en knap ressource. Det er et problem, der går igen på de videregående uddannelser.

Endelig opleves det som en udfordring for progressionen i de studerendes digitale kompetencer, at der ikke er en sammenhæng mellem, hvad de lærer på de enkelte uddannelsesniveauer. Der er brug for at tænke mere på tværs af hele uddannelsessystemet.

Undervisningsministeriet har blandt andet lanceret et forsøgsprojekt med teknologiforståelse i folkeskolen, som kan være med til at understøtte udviklingen af digitale kompetencer tidligt i fødekæden. Projektet er beskrevet yderligere på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Senest opdateret 07. maj 2019