Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Puljer Pulje om teknologisk upgrade Læring fra arbejdet Stort behov for samarbejde og klar ledelsesmæssig forankring

Stort behov for samarbejde og klar ledelsesmæssig forankring

Det er svært for uddannelsesinstitutionerne at udvikle og styrke det digitale område. Der er brug for, at de lærer af hinandens gode erfaringer, og at ledelserne tager det digitale ansvar på sig.

Generelt udtrykker uddannelsesinstitutionerne, at den digitale dagsorden kræver et styrket samarbejde og mere videndeling. Både internt på de enkelte institutioner, på tværs af institutioner og institutionstyper og mellem forskellige faggrupper og uddannelser.

Den generelle oplevelse er, at langt de fleste gerne vil samarbejde, lære af hinanden og finde gensidig inspiration på det digitale område. F.eks. i forhold til hvordan digitale kompetencer kan tænkes sammen med andre kernefagligheder. Det er dog tids- og ressourcekrævende for den enkelte institution og ikke mindst for den enkelte underviser at udvikle og fastholde den slags samarbejder. Derfor kræver flere og stærkere samarbejder, at ledelsen understøtter og anerkender vigtigheden af den type arbejde.

Af konkrete barrierer for styrket samarbejde og videndeling nævner flere:

  • at institutionerne har forskellige digitale platforme og LMS-systemer
  • at juridiske eller økonomiske strukturer kan være en udfordring i forhold til konkrete samarbejder på tværs af institutioner, da det blandt andet kan være omfattende at etableres passende tværgående organisationsformer
  • at selvom samarbejde og videndeling er vigtigt for at udvikle det digitale område på de videregående uddannelser, er det vigtigt at huske, at viden, læring og effekter fra én faglig kontekst ikke nødvendigvis kan overføres direkte til en anden faglig kontekst. Der findes ikke én best practice, som alle andre kan lære af, og det samme gælder for internationale erfaringer, hvor andre læringstraditioner og uddannelsestilgange er væsentlige at holde sig for øje.

Fokus fra ledelsen nødvendigt

Ledelsen på de enkelte institutioner spiller en stor rolle i at styrke det digitale arbejde på de videregående uddannelser. Et styrket fokus på potentialerne i den digitale udvikling kræver ledelsesmæssig opbakning og forståelse for relevante barrierer – også på øverste niveau.

Udviklingen er som nævnt mange steder drevet af ildsjæle, som går foran. Hvis et bredere udsnit af undervisere og ansatte skal i gang med at arbejde konstruktivt og proaktivt med den digitale dagsorden, kræver det, at ledelsen påtager sig ansvaret for at drive denne dagsorden. De nødvendige ressourcer til arbejdet skal frigives, og relevante samarbejder på tværs af f.eks. personalegrupper, uddannelser, fakulteter og institutionstyper mv. skal hjælpes på vej.

Blandt andet nævner mange undervisere, at der er behov for, at udvikling af undervisning, undervisningsmetoder og undervisningsmateriale i højere grad ses som en opgave i sig selv, der kræver fokus og tid fra underviserne. Realiseringen af potentialet ved digitalisering er både organisatorisk, strukturelt, kulturelt og omhandler prioriteringer. Og det skal der være fokus på fra ledelsens side.

Senest opdateret 07. maj 2019