Sådan søger du optagelse

Her kan du læse om adgangskrav, kvotesystemet og ansøgning om optagelse til de videregående uddannelser.
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

Optagelse

Adgangskrav

For alle uddannelser tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT) findes et sæt optagelsesregler. Reglerne fastsætter bl.a., hvilke adgangskrav, der er til uddannelsen.

Optagelse på en videregående uddannelse kræver, at du har en bestemt type uddannelsesbaggrund for at kunne søge om optagelse, et adgangsgrundlag. For de fleste videregående uddannelser, er det et krav, at du har en gymnasial eksamen, men nogle videregående uddannelser godkender også andre typer af uddannelser eller kvalifikationer som adgangsgrundlag, fx en erhvervsuddannelse.

Specifikke adgangskrav er krav om, at du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer og for nogle uddannelser desuden et krav om en adgangsprøve. Derudover kan der være krav, som er fastsat af det enkelte uddannelsessted. Disse krav kan være, at du har bestemte minimumskarakter i krævede fag, at du har et bestemt minimumsgennemsnit fra den gymnasiale eksamen eller at du opfylder et bestemt sprogkrav. De fleste, men ikke alle videregående uddannelser har specifikke adgangskrav.

Du kan kun komme i betragtning til en plads, hvis du opfylder adgangskravene.

Du skal normalt opfylde adgangskravene senest den 5. juli i det år, du søger optagelse. På nogle uddannelser er det dog muligt at søge om betinget optagelse, hvis du via sommersupplering kan nå at opfylde adgangskravene. Hvis du bliver optaget betinget, vil studiepladsen være betinget af, at du består sommersuppleringen inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Læs mere om adgangskrav, varslede ændringer af adgangskrav, betinget optagelse og gymnasial supplering:

Du kan finde de forskellige krav under den enkelte uddannelse her:

Hvis du søger optagelse på baggrund af en udenlandsk eller en international eksamen, kan du læse mere her:

Kvote 1 og kvote 2

På mange uddannelser bliver du optaget, blot du opfylder adgangskravene. På nogle uddannelser er der flere ansøgere, end der er pladser til, det vil sige, at der er adgangsbegrænsning. På uddannelser med adgangsbegrænsning bliver pladserne delt op i to kvoter: kvote 1 og kvote 2. Du skal altid opfylde adgangskravene, uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Der er for hver uddannelse sat en kvotefordeling af pladserne til henholdsvis kvote 1 og kvote 2:

Kvote 1

I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres gennemsnit fra den gymnasiale eksamen, dvs. at en ansøger med et højere gennemsnit bliver optaget foran en ansøger med et lavere gennemsnit.

Hvor højt et gennemsnit, der som minimum skal til for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1 (= grænsekvotienten) bliver i år offentliggjort den 26. juli.

Du skal dog være opmærksom på, at grænsekvotienten på den enkelte uddannelse kan variere år for år, idet den afhænger af, hvor mange der søger den pågældende uddannelse, og hvilket gennemsnit ansøgerne har.

Kvote 2

Studiepladserne i kvote 2 bliver tildelt efter en konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesstederne fastsætter selv kvote 2-kriterierne, så vær opmærksom på undersøge kriterierne på alle de uddannelsessteder, som du ønsker at søge. Uddannelsesstederne har på deres hjemmesider offentliggjort, hvilke kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Da det er det enkelte uddannelsessted, der fastsætter kriterierne, er det det enkelte uddannelsessted, der vurderer, hvad der er relevant for uddannelsen.

Endelig er der uddannelser, der kun optager via en adgangsprøve (100% kvote 2) eller uddannelser, der ikke optager efter kvotesystemet.  

Du skal dog være opmærksom på, at der på mange uddannelser med adgangsbegrænsning kun er få studiepladser i kvote 2. 

Ansøgning om optagelse

Du skal ansøge digital om optagelse på en videregående uddannelse via

Du kan søge optagelse på op til 8 uddannelser på samme tid. Den Koordinerede Tilmelding (KOT) sikrer, at du som ansøger højst bliver tilbudt plads på én uddannelse, nemlig på den højst mulige prioritet.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrister 15. marts kl. 12 og 5. juli kl. 12. Optagelse.dk lukker kl. 12 på de to datoer, så du skal have færdiggjort og signeret dine ansøgninger med NemID inden:

15. marts kl. 12 er frist for:

  • Alle ansøgere, der søger optagelse i kvote 2
  • Ansøgere med international adgangsgivende eksamen, herunder også International Baccalaureate (IB) – uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet
  • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
  • Ansøgere til uddannelser med adgangsprøve

Ansøgere, der søger optagelse inden ansøgningsfristen den 15. marts vil automatisk blive bedømt i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at du har en dansk gymnasial eksamen eller at din gymnasiale eksamen kan omregnes til et eksamensgennemsnit efter den danske 7-trins-skala.

5. juli kl. 12 er frist for:

  • Alle ansøgere med en dansk gymnasial eksamen, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af deres gennemsnit.

Svar på din ansøgning

Den 26. juli får du svar på din ansøgning. Du får kun et svar. Hvis et uddannelsessted kan tilbyde dig en studieplads eller en standby-plads, får du svar derfra. Uddannelsesstederne sender svar ud digital (eksempelvis via e-Boks eller egne kommunikationsportaler, som ansøgerne har adgang til).

Hvis du ikke kan tilbydes plads på nogen af de uddannelser, du har søgt, vil du modtage et afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Et afslag udsendes  digitalt via din e-Boks.

Hvis du ikke er optaget, har du i stedet mulighed for at søge optagelse på en ledig studieplads. Uddannelsesinstitutionerne fastsætter selv frister m.v. til denne 2. optagelsesrunde. Du kan finde nærmere oplysning på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om de videregående uddannelser på UddannelsesGuiden. Hos Studievalg og eVejledning kan du få vejledning om valg af videregående uddannelser og erhverv.

Senest opdateret 03. juni 2019