Uddannelseszoom

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor du kan sammenligne informationer om videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
David Vestergaard Eriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Uddannelseszoom

Uddannelseszoom indeholder mange informationer om uddannelsen og jobsituationen bagefter. Som kommende studerende kan du eksempelvis se oplysninger om:

 • Løn, arbejdsløshed, iværksætteri og branche
 • Frafald og gennemførselstid
 • Hyppigst overgang fra universitetsbachelor til kandidatuddannelse
 • Omfanget af tilbudt undervisning samt forskerdækning af undervisningen
 • Aktive studerendes vurdering af:
 • Uddannelsens kvalitet
 • Undervisningen og underviserne
 • Fagligt og socialt miljø
 • Beskæftigede (og tidl. beskæftigede) dimittenders vurdering af:
 • Uddannelsens relevans
 • Arbejdsform
 • Gennemsnitlig arbejdstid og arbejdsform
 • Hvor hyppigt dimittenderne har arbejdet i udlandet

Ved at følge linket ovenfor kan du altså sammenligne forskellige uddannelser med hinanden, hvis du eksempelvis er interesseret i at vide, hvor de studerende vurderer undervisernes formidlingsevne højest. Man kan også sammenligne én uddannelse på forskellige institutioner rundt i landet, hvis man er sikker på, hvad man vil læse men gerne vil se, om der eksempelvis er forskel på undervisningsformerne, eller om praktik fylder mere ét sted end andre.

Nogle parametre er ikke relevant for alle uddannelser, og nogle parametre har ikke data for alle uddannelser. Det kan betyde, at du kan støde på uddannelser, hvor der ikke er tilgængelige informationer for det, du gerne vil se.

Uddannelseszoom er en del af UddannelsesGuiden, hvor du kan finde information om alle uddannelser i Danmark og benytte dig af forskellige værktøjer i forbindelse med dit uddannelsesvalg.

Senest opdateret 07. januar 2019