Vejledning ved Studievalg

Studievalg Danmark yder vejledning om valg af videregående uddannelse samt forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Vejledningen tilbydes elever i ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.
Kontakt
Anne Larsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 22
Email: ANNEL@ufm.dk
Jette Søgren Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 20
Email: jsn@ufm.dk

Vejledning - studievalg
Studievalgsvejledning skal gøre det muligt for den enkelte at håndtere valg af videregående uddannelse og karriere i et livslangt perspektiv. 

Studievalgscentre

Studievalg Danmark består af et sekretariat i Odense og en række regionale centre. Der er etableret syv studievalgcentre på landsplan. De syv centre har alle oprettet et vejledningscenter, der er åbent for alle, der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse eller erhverv.

Studievalgscentrene er placeret i henholdsvis København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding, Herning og Næstved.

Kontaktoplysninger til Studievalg kan findes på ug.dk: https://www.ug.dk/studievalg

Studievalgs vejledningsaktiviteter finder desuden sted på ungdomsuddannelserne med personlig vejledning og ved arrangementer, på udstillinger m.m.

Studievalg Danmark er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontaktstatistikker

For de syv studievalgscentre udarbejdes der løbende kontaktstatistikker, som omfatter antallet af vejledningssessioner, arrangementer og antal deltagere heri.

Kontaktstatistikkerne udarbejdes som led i kvalitetssikringen af vejledningsområdet, for bl.a. at skabe overblik over omfang, resultater og effekter af den vejledning, som de enkelte vejledningsordninger tilbyder.

Læs mere om vejledning:

Senest opdateret 01. november 2018