Vejledning ved Studievalg

Studievalg tilbyder vejledning om valg af videregående uddannelse til elever i ungdomsuddannelser samt unge og voksne, der ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse, men som ønsker at videreuddanne sig for eksempel inden for videreuddannelsessystemet for voksne.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 86 25
E-mail: toso@ufm.dk
Orlov
E-mail: annel@ufm.dk
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 86 20
E-mail: jsn@ufm.dk

Vejledning - studievalg
Studievalgsvejledning skal gøre det muligt for den enkelte at foretage det rigtige uddannelses- og erhvervsvalg. Vejledningen ydes både individuelt, gruppevis og kollektivt.

Studievalgscentre

Der er etableret syv Studievalg på landsplan. De syv Studievalg har alle oprettet et vejledningscenter, der er åbent for alle, der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse eller erhverv.

Studievalgscentrene er placeret i henholdsvis København, Næstved, Århus, Odense, Ålborg, Kolding og Herning.

Kontaktoplysninger til Studievalg kan findes på ug.dk: https://www.ug.dk/studievalg

Studievalgs vejledningsaktiviteter finder desuden sted på ungdomsuddannelserne med personlig vejledning og ved arrangementer, på udstillinger m.m.

De syv Studievalg hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontaktstatistikker

For de syv studievalgscentre udarbejdes der løbende kontaktstatistikker, som omfatter antallet af vejledningssessioner, arrangementer og antal deltagere heri.

Kontaktstatistikkerne udarbejdes som led i kvalitetssikringen af vejledningsområdet, for bl.a. at skabe overblik over omfang, resultater og effekter af den vejledning, som de enkelte vejledningsordninger tilbyder.

Læs mere om vejledning:

Senest opdateret 19. februar 2018