Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Uddannelsesstationer

Uddannelsesstationer

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner kan etablere uddannelsesstationer, som giver de studerende mulighed for at gennemføre en del af uddannelsen i en anden by, end der hvor uddannelsen normalt udbydes.

Uddannelsesstationerne skal typisk placeres i byer, hvor adgangen til videregående uddannelser er begrænset, fordi der er langt til de nærmeste udbud af videregående uddannelser eller fordi der er et smalt udvalg af videregående uddannelse, og hvor disse uddannelser ikke kan dække den lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner kan søge Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om på forsøgsbasis at etablere en uddannelsesinstitution. Forsøgsordningen gælder foreløbigt frem til 2021.

Vurderingskriterier for uddannelsesstationer

Styrelsens vurdering af ansøgningen sker på grundlag af:

  1. Dokumenteret lokal efterspørgsel efter medarbejdere med de uddannelser, som stationen vil udbyde, herunder
  2. Dokumentation af lokale relevante virksomheders understøttelse, fx i form af aftale om praktikpladser.
  3. Beskrivelse af hvordan kvalitetssikring af uddannelsen på stationen skal foregå, herunder hvilke undervisere, der skal tilknyttes.
  4. Konkurrencesituationen i det lokale område. Uddannelsesstationerne ikke må give anledning til en uhensigtsmæssig konkurrence med andre udbydende institutioner fx om praktikpladser.
  5. Dokumentation for høring af potentielt konkurrerende uddannelsesinstitutioner både inden for det regionale dækningsområde, i tilgrænsende dækningsområder eller blandt øvrige relevante udbydere, fx ved uddannelser med få nationale udbud.

En godkendelse af forsøg med at oprette en uddannelsesstation, forudsætter desuden:

  • At uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesudbuddet er positivt akkrediteret.
  • At de studerende optages på det geografiske hovedudbud af uddannelsen, som uddannelsesstationen er knyttet til.

 

 

Oversigt over uddannelsesstationer
Institution Uddannelse Uddannelsesstation Hovedudbud Studerende pr. 1. marts 2019
Københavns Professionshøjskole Lærer Helsingør København 15
VIA University College Diplomingeniør i produktionsteknik Holstebro Horsens 9
University College Lillebælt Automationsteknolog* Fredericia Odense 8
Serviceøkonom Svendborg Odense 3
University College Nordjylland Professionsbachelor i eksport og teknologi Hobro Aalborg 0
CphBusiness Datamatiker Rønne Lyngby 11
Overbygning i Innovation og entrepreneurship Rønne Lyngby 6
Erhvervsakademi Dania Automationsteknolog* Hedensted Randers 9
Erhversakademi Midtvest Markedsføringsøkonom Skjern Herning 7
Zealand Sjællands Erhvervsakademi Produktionsteknolog Nykøbing F Slagelse 8
VIA University College Lærer Holstebro Nørre Nissum 31
Lærer Randers Nørre Nissum 15
Information and Technology Engineering Viborg Horsens 29
University College Lillebælt Lærer Fredericia Jelling 27
MARTEC Maskinmester** Aalborg Frederikshavn 0
Zealand Sjællands Erhvervsakademi Finansøkonom** Holbæk Næstved 0

*Overgår fra sommer 2020 til almindelige udbud

** Optager studerende fra sommer 2019

Kontakt

Tina Rud Mogensen

Specialkonsulent

Tlf.: +45 72 31 84 15

Email: trm@ufm.dk

Senest opdateret 28. juni 2019