Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Uddannelsestilskud fra 2019

Uddannelsestilskud fra 2019

Bevillingsreformen for de videregående uddannelser implementeres med virkning 1. januar 2019. Læs her om regler, tilskud og øvrige forhold.
Kontakt
Troels Rask Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 31
Email: tra@ufm.dk
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
 • Nyheder

  Der er indsat et afsnit om øvrige forhold, som beskriver tilskud som inddirekte bliver påvirket af bevillingsreformen. Det gælder blandt andet rekvireret aktivitet.

  Der er tilføjet uddannelsestilskud på finanslovens § 19.23.05, herunder småfag på universiteterne og tilskud til klinikker.  Opgørelsen findes under videreførsel af faste uddannelsestilskud.

  Senest opdateret: den 8. november 2018

 

Det nye system baseres på fire grundlæggende tilskudstyper: grundtilskud, aktivitetstilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud

Grundtilskud

Der indføres et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017, som er en del af reformen (regnskabstallet for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

 • Grundtilskud til decentrale udbud
 • Kompensationstilskud
 • Videreførsel af faste uddannelsestilskud

Aktivitetstilskud

Der vil fortsat være en tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. 

 • Takster for de uddannelser som afholdes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Takster for universiteterne

Resultattilskud

Der indføres et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

 • Beskæftigelsestilskud
 • Studietidstilskud

Kvalitetstilskud

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes til kvalitetsinitiativer. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

 • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Uddannelser som udbydes af universiteterne

Siden vil løbende blive opdateret, når der er nye informationer.

Øvrige forhold

Øvrige forhold beskriver de tilskud som ikke er en del af det nye bevillingssystem, men som i et eller andet omfang bliver påvirket af de nye tilskudsprincipper. 

> Læs mere om øvrige forhold

Senest opdateret 08. november 2018