Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Uddannelsestilskud fra 2019

Uddannelsestilskud fra 2019

Bevillingsreformen for de videregående uddannelser implementeres med virkning 1. januar 2019. Læs her om regler, tilskud og øvrige forhold.
Kontakt
Troels Rask Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 31
Email: tra@ufm.dk
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk

Nyheder

Følgende tabeller er opdateret i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til finansloven 2019:

 • Grundtilskud
 • Kompensationstilskud
 • Tilskud til decentrale udbud
 • Øvrige faste tilskud
 • Taksterne

Ovenstående tilskud er opregnet til 2019-prisniveau og er korrigeret i forhold til indkøbsbesparelsens 12. fase.

Der er desuden tilføjet en tabel med en beregning af kvalitetspuljens størrelse og institutionsfordelingen. Denne er baseret på 2017 aktivitet og bliver først opdateret igen på FL19.

Senest opdateret: den 30. august 2018

 

Det nye system baseres på fire grundlæggende tilskudstyper: grundtilskud, aktivitetstilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud

Grundtilskud

Der indføres et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 procent af institutionernes uddannelsestilskud i 2017, som er en del af reformen (regnskabstallet for 2017).

Ud over det generelle grundtilskud ydes der følgende faste tilskud:

 • Grundtilskud til decentrale udbud
 • Kompensationstilskud
 • Øvrige faste tilskud

Aktivitetstilskud

Der vil fortsat være en tæt sammenhæng mellem den enkelte institutions tilskud og antallet af studerende, der uddannes fra institutionen. 

 • Takster for de uddannelser som afholdes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Takster for universiteterne

Resultattilskud

Der indføres et resultattilskud som udgør op til 11,11 procent af den enkelte institutions aktivitetstilskud. Den andel af resultattilskuddet, som institutionerne ikke opnår, indgår i kvalitetspuljen. Der er to typer resultattilskud:

 • Beskæftigelsestilskud
 • Studietidstilskud

Kvalitetstilskud

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af studietid eller beskæftigelse, udmøntes til kvalitetsinitiativer. Midlerne er opdelt i to puljer og fordeles til henholdsvis:

 • Uddannelser som udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner
 • Uddannelser som udbydes af universiteterne

Siden vil løbende blive opdateret, når der er nye informationer.

Senest opdateret 04. september 2018