Gå til indhold

Adgang og optagelse

Her kan du læse om de krav og procedurer, der er forbundet med at søge ind på en bachelor-, kandidatuddannelse eller akademisk overbygningsuddannelse på de danske universiteter.

Bacheloruddannelser

Adgangskrav

For at blive optaget på en bacheloruddannelse ved et universitet skal du have en dansk gymnasial eksamen (stx, hhx, htx eller hf) eller en udenlandsk eller international eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen.

Derudover skal du opfylde de specifikke adgangskrav, som er bestemte gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau. For visse bacheloruddannelser er der endvidere særlige karakterkrav, som du skal opfylde. Du kan finde de forskellige krav ved at slå op under den enkelte uddannelse på Optagelse.dk eller på UddannelsesGuiden.

Du skal normalt opfylde adgangskravene senest den 5. juli i ansøgningsåret. På nogle bacheloruddannelser er det dog muligt at søge om betinget optagelse. Studiepladsen vil så være betinget af, at du gennem supplering kan nå at opfylde adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Læs mere om adgangskrav, betinget optagelse, gymnasial supplering og andre forhold i forbindelse med adgangen til uddannelserne:

Kvote 1 og kvote 2

På de fleste bacheloruddannelser bliver du optaget, hvis du opfylder adgangskravene. På nogle bacheloruddannelser er der adgangsbegrænsning, dvs. flere ansøgere end studiepladser. I det tilfælde bliver pladserne delt op i to kvoter: kvote 1 og kvote 2. I både kvote 1 og kvote 2 gælder det, at du skal leve op til adgangskravene som beskrevet ovenfor for at blive optaget.

I kvote 1 bliver du alene optaget på grundlag af det gymnasiale eksamensgennemsnit. Ansøgere med de højeste gennemsnit bliver optaget først. Hvert år bliver adgangskvotienten til de enkelte uddannelser offentliggjort den 28. juli.

Du skal dog være opmærksom på, at adgangskvotienten på de enkelte uddannelser kan variere år for år, idet den afhænger af, hvor mange der søger den pågældende uddannelse, og hvilket eksamensgennemsnit ansøgerne har.

I kvote 2 foretager universitetet en konkret vurdering af ansøgeren efter forskellige objektive kriterier, som universitetet fastlægger og offentliggør på sin hjemmeside. Nogle universiteter ser f.eks. på, hvad du har foretaget dig efter din gymnasiale eksamen. Enkelte uddannelser anvender også optagelsesprøver, samtaler m.v. ved udvælgelse af ansøgere til kvote 2.

Du skal dog være opmærksom på, at der på langt de fleste uddannelser med adgangsbegrænsning kun er få studiepladser i kvote 2.

Ansøgningsprocedure

For at blive optaget på en bacheloruddannelse skal du søge ind på det ønskede universitet på Optagelse.dk. Her kan du søge op til otte forskellige uddannelser.

Den Koordinerede Tilmelding sikrer, at du som ansøger kun bliver optaget på én uddannelse, og at det bliver den uddannelse, du har prioriteret højest - af dem du kan komme ind på.

På et af de syv regionale studievalgscentre kan du få personlig studievejledning om dit valg af videregående uddannelse.  Vejledning foregår ansigt-til-ansigt, på telefon eller på mail.

De fleste af universiteternes bacheloruddannelser optager kun studerende én gang om året, nemlig i juli med studiestart i august/september. Enkelte uddannelser har dog studiestart både om sommeren og om vinteren eller kun om vinteren. Du kan se hvornår den søgte uddannelse har studiestart når du søger på optagelse.dk

Hovedreglen er, at ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2, og den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1.

Udover ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, skal følgende ansøgere søge til fristen den 15. marts:

  • Ansøgere med International Baccalaureate (IB) – uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet
  • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen i øvrigt
  • Ansøgere til visse uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve

Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 15. marts vil automatisk blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at din gymnasiale eksamen kan omregnes til et eksamensgennemsnit efter den danske 7-trins-skala.

Den 28. juli får du svar på din ansøgning. Hvis du ikke er optaget på nogen af de søgte bacheloruddannelser, har du mulighed for i efteroptagelsen at søge ind på en ledig plads, på uddannelser der stadig har ledige studiepladser. Universiteterne fastsætter selv frister m.v. efteroptagelsen. Du kan finde nærmere oplysning på de enkelte universiteters hjemmesider eller se en oversigt over ledige pladser på ufm.dk.

Kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser

For at blive optaget på en af universiteternes kandidat- eller akademisk overbygningsuddannelser skal du have en faglig relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte uddannelse fremgår af uddannelsens studieordning, som er offentliggjort på universitetets hjemmeside.

Hvis der er adgangsbegrænsning til den enkelte kandidat- eller akademisk overbygningsuddannelse, fremgår det også af universitetets hjemmeside, hvilke faglige kriterier universitetet anvender som udvælgelseskriterier.

Ansøgning om optagelse på en kandidat- eller akademisk overbygningsuddannelse skal du sende direkte til det enkelte universitet. Universiteterne fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedurer for optagelse til de enkelte kandidat og akdemiske overbygningsuddannelser, herunder frister. Universiteternes hjemmesider indeholder information om ansøgningsfrist, optagelsesprocedure m.m.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om de videregående uddannelser, herunder universiteternes uddannelser, på uddannelsesguiden og hos syv regionale studievalgcentre.

Senest opdateret 13. oktober 2021