Baggrund for erhvervskandidatordningen

Et enigt Folketing vedtog den 30. november 2017 at gøre det muligt for studerende at tage erhvervskandidatuddannelser på deltid, mens de har sideløbende beskæftigelse.

Baggrunden for ordningen er et ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Et enigt Folketing vedtog i 2017 en forsøgsordning med udbud af op til 20 forskellige erhvervskandidatuddannelser. I 2018 indgik den daværende regering aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om "Mere fleksible universitetsuddannelser". Det indgår i aftalen, at
erhvervskandidatordningen udvides fra 20 til 50 mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsesinstitutionerne vil hvert halve år kunne søge om godkendelse til at udbyde kandidatuddannelser som erhvervskandidatuddannelser indtil grænsen på 50 uddannelser er nået. Der er årligt 2 ansøgningsrunder med ansøgningsfrist hhv. d. 15. januar og d. 1. september.

Erhvervskandidatuddannelserne er fireårige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelserne forudsætter, at den studerende under uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver eller som iværksætter med selvstændig virksomhed.

Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Omfattede uddannelser

  • Uddannelsesinstitutionerne kan hvert halve år søge om godkendelse til at udbyde kandidatuddannelser som erhvervskandidatuddannelser inden for forsøgsordningen om erhvervskandidat. Forsøgsordningen kan højst indeholde 50 uddannelser, som kan omfatte flere udbudssteder. Der er to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist hhv. d. 15. januar og d. 1. september. 
  • Ønsker til udbud af erhvervskandidatuddannelser skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Tidsplan

  • 15. december 2017: Erhvervskandidatbekendtgørelsen udstedt

  • 1. januar 2018: Lov og bekendtgørelse ikrafttrædelse.

  • Fra 1. januar 2018: Uddannelsesinstitutionerne kan fremsende ansøgninger om udbud af erhvervskandidatuddannelser to gange årligt med ansøgningsfrist hhv. d. 15. januar og d. 1. september.

Nyheder

Senest opdateret 01. juli 2019