Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter 134 mio. kr. til avanceret forskningsudstyr

134 mio. kr. til avanceret forskningsudstyr

Uddannelses- og forskningsministeren bevilger nu 134 millioner kroner til udstyr og faciliteter, der skal understøtte dansk forskning med såkaldt forskningsinfrastruktur. Det er næsten en fordobling i forhold til den normale årlige bevilling.

14. januar 2022

Avanceret udstyr, databaser og laboratorie- og testfaciliteter. Det er blandt andet den slags forskningsinfrastruktur, der gør det muligt at finde nye løsninger og videnskabelige nybrud på samfundsudfordringer.

Hvert år udmønter uddannelses- og forskningsministeren Puljen til Forskningsinfrastruktur på finansloven, hvor der er sat ca. 69 mio. kr. af om året. I 2021 har uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen prioriteret 65 mio. kr. ekstra til forskningsinfrastruktur, hvilket giver en samlet ramme på 134 mio. kr.

- Hvis vi skal komme med svar på nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for, er det helt afgørende med god forskningsinfrastruktur. Det gælder eksempelvis den grønne omstilling og behandling og diagnostik af sygdomme. Begge dele er vigtige for samfundet og den enkelte og indebærer muligheder for vækst og beskæftigelse. Derfor har jeg valgt at prioritere yderligere midler til den infrastruktur, der muliggør forskningen, , siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Følgende forskningsinfrastrukturer modtager bevilling:

  • DBI – Danish BioImaging (49,7 mio. kr.)
  • LTER – Infrastructure for Long Term Ecosystem Research in Denmark (15,3 mio. kr.)
  • STEP – Stars and ExoPlanets (31,2 mio. kr.)
  • CellX – The Danish Single Cell Examination Platform (37,8 mio. kr.)

DBI og CellX understøtter life science-forskningen og vil ved hjælp af bedre billeddata samt ny viden om molekylære processer i enkeltceller kunne bidrage til at forbedre vores forståelse af biologiske systemer og opdage og behandle sygdomme. Bevillingerne understøtter regeringens strategi for life science fra april 2021.

LTER understøtter den grønne omstilling og vil give en dybere forståelse af økosystemer, og hvordan de tilpasser sig ift. f.eks. klimaforandringer. STEP er en satellitmission, der vil bidrage med banebrydende ny viden om stjerner og exo-planeter, der bl.a. kan udvide forståelsen af muligheden for liv på andre planeter.

Baggrund

  • Uddannelses- og forskningsministeren udmønter årligt Puljen til Forskningsinfrastruktur på finansloven, hvor der er ca. 69 mio. kr. afsat om året. Puljen for 2022 udmøntes nu.
  • Uddannelses- og forskningsministeren har derudover prioriteret yderligere 65 mio. kr. til forskningsinfrastruktur. Det giver en samlet ramme på 134 mio. kr.
  • Puljen udmøntes på baggrund af de forslag til nye forskningsinfrastrukturer, der indgår i Dansk Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020. Roadmappen tager afsæt i forslag fra universiteterne, der forudsættes at stille med medfinansiering, der matcher prioriteringen via finansloven. I roadmappen kan man læse korte beskrivelser af forslagene.
  • Ud over ovenstående pulje til forskningsinfrastruktur indgår der en række øvrige midler på finansloven til dels nationale forskningsinfrastrukturer, dels medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer, så danske forskere har adgang hertil, fx ESS i Lund. På uddannelses- og forskningsministeriets område er der rundt regnet prioriteret 1 mia. kr. i 2022 til nationale forskningsinfrastrukturer og medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 14. januar 2022