Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter ASIM flyttes til ny position på rumstationen og bidrager med mere ny viden

ASIM flyttes til ny position på rumstationen og bidrager med mere ny viden

ASIM instrumentet skal flyttes til en ny position den 10. januar 2022. Det sker ved hjælp af rumstations robotarm. ASIM har allerede fået lov at blive længere på ISS, fordi den har vist sig yderst værdifuld. Så sent som i 2020 fangede ASIM uventet eksplosionen af en neutronstjerne og kom i Nature.
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

10. januar 2022

Illustration: Terma/ESA/NASA
Illustration: Terma/ESA/NASA

ASIM har siddet på rumstationen i samme position siden 2018 med en oprindelig planlagt observationstid på kun 1½ år. Men nu skal et nyt instrument fra NASA placeres, der hvor ASIM sidder. Terma og DTU har bidraget til at afdække mulighederne for at flytte ASIM til en alternativ plads på ISS.

På baggrund af flere fremragende observationer har ESA og de involverede partnerlande allerede besluttet at forlænge ASIM’s ophold på ISS – senest til 2025.

At beholde ASIM på ISS var en god beslutning, for ASIM har for ganske nylig vist sig mere værdifuldt end oprindelig planlagt. ASIM var nemlig det eneste af syv instrumenter, som det lykkedes at filme eksplosionen af en neutronstjerne. De andre instrumenter blev blændet.

Det var den 15. april 2020, at det lykkedes ASIM at detektere den meget store energiudladning, som neutronstjernen NGC 253 udsendte for mere end 10 millioner lysår siden. Detektionen var så usædvanlig at det ansete videnskabelige tidsskrift Nature den 22. december 2021 publicerede endnu en ASIM artikel. Det er anden gang i 2021, at viden om atmosfæren fra ASIM publiceres i Nature. Første gang var i januar 2021.

Der hvor ASIM sidder nu, kigger den lodret ned på tordenstorme. På den nye platform bliver kameraerne rettet mod horisonten og den vil se tordenstorme mere fra siden. Her er det lettere at se, hvad der foregår over skyerne. Forskerne er interesserede i røde feer og blå lyn over skyerne, så dem håber de at fange mange flere af. Selvom billederne bliver med dårligere opløsning, fordi ASIM ser længere væk, er det værdifuldt at observere storme fra to forskellige vinkler. Det vil give forskerne ny indsigt i, hvordan de skal fortolke de data, de allerede har.

De nye data kan desuden give ny viden om skyformationer ved at sammenholde ASIM’s målinger med målinger fra nogle nye vejrsatellitter. Høje skyer og lynaktivitet påvirker atmosfærens strålingsbalance og er i det hel taget interessante at kigge på for at reducere usikkerheder i vores klimamodeller.

Baggrund

  • ASIM, der er et af de største danske rumprojekter gennem tiden, realiseres som et internationalt projekt i samarbejde med bl.a. Norge, Spanien og Italien under European Space Agency, ESA. Konstruktionen ledes af den danske virksomhed Terma, mens DTU Space, som har fået idéen til observatoriet, har det videnskabelige ansvar. Desuden deltager universiteter og virksomheder fra blandt andet Norge, Spanien, Italien og Polen.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har støttet tilblivelsen af ASIM-instrumentet bl.a. gennem et særligt bidrag fra globaliseringspuljen i perioden 2009-2012 til klimainitiativer i ESA programmer.
Senest opdateret 10. januar 2022