Gå til indhold

Dansk rumsucces fortsætter

Gode forskningsresultater ligger til grund for, at det danske rumobservatorium ASIM nu får forlænget sit ophold på den internationale rumstation ISS til 2025. ASIM blev installeret på en udvendig platform på ISS i april 2018 og har siden bidraget med klima- og vejrobservatorier.

14. oktober 2021

ASIM, der står for Atmosphere-Space Interactions Monitor, har siden opsendelsen i 2018 givet unikke målinger af tordenskyer og deres elektriske aktivitet, som har ført til artikler og forsider i nogle af verdens betydeligste videnskabelige tidsskrifter.

Egentlig var ASIM’s planlagte levetid slut, og ASIM skulle efter planen nedtages, men på grund af de gode forskningsresultater har ESA (the European Space Agency) sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen valgt at forlænge missionen.

- Sådan en nyhed gør mig stolt. Jeg er glad for, at vi i Danmark både videnskabeligt og teknologisk kan tage del i vigtige missioner i rummet og bidrage med forskningsresultater, der er til gavn for hele verdens klimaforskere, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Storm_hunter_turns_twoPM.png


Lynobservationer giver bedre forudsigelser af fremtidigt klima

ASIM bidrager med vigtige målinger af lyn og tordenskyer. Lyn og tordenskyer ændrer på forekomsten af drivhusgasser i den øvre atmosfære, og jo højere ændringerne forekommer, des større effekt på klimaet. En forståelse af denne naturlige proces vil hjælpe til at reducere usikkerheder i klimamodeller og dermed give bedre forudsigelser af det fremtidige klima.

Hvor ASIM nu ser ned mod jorden, skal den flyttes til en anden placering på ISS og fremover se mod horisonten. Det nye perspektiv giver for eksempel mulighed for at bestemme, om skyerne når ind i stratosfæren, og hvor højt over skyerne de blå lyn rækker – lyn, som Andreas Mogensen filmede under sin færd til rumstationen i 2015.

Baggrund

  • ASIM, der er et af de største danske rumprojekter gennem tiden, realiseres som et internationalt projekt i samarbejde med bl.a. Norge, Spanien og Italien under European Space Agency, ESA. Konstruktionen ledes af den danske virksomhed Terma, mens DTU Space, som har fået idéen til observatoriet, har det videnskabelige ansvar. Desuden deltager universiteter og virksomheder fra blandt andet Norge, Spanien, Italien og Polen.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har støttet tilblivelsen af ASIM-instrumentet bl.a. gennem et særligt bidrag fra globaliseringspuljen i perioden 2009-2012 til klimainitiativer i ESA programmer.
  • ASIM blev opsendt til ISS i april 2018 for en periode på 1½ år, men blev efterfølgende forlænget af ESA til slutningen af 2021.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for det danske medlemskab af ESA og har med sine bidrag til ESA’s rumprogrammer sikret opbakning til forlængelsen.
  • Den danske regering opdaterede i juni 2021 den nationale rumstrategi med en række grønne målsætninger.
  • Regeringen ønsker med rumstrategien at udnytte rumteknologi og satellittjenester til at gøre livet på jorden bedre, grønne og mere sikkert. 

For yderligere oplysninger:

Pressesekretær, Nynne Jespersen Lee, tlf.: 7231 8107, e-mail: nljl@ufm.dk
Chefkonsulent Peter Mandix Sehestedt, tlf.: 7231 8202, e-mail: pse@ufm.dk

Senest opdateret 14. oktober 2021