Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Ny aftale styrker universiteternes forskningsindsats med millioner

Ny aftale styrker universiteternes forskningsindsats med millioner

En ny aftale fordeler flere forskningsmidler til Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet til gavn for forskning, uddannelse og erhvervsliv. Alle partier på nær Venstre står bag aftalen.

03. december 2021

Regeringen har indgået en bred aftale med et flertal af Folketingets partier (DF, SF, RV, EL, KF, NB, FG, LA, ALT, og KD) om et løft af udvalgte universiteters forskningsbasismidler. Det er en aftale, der blandt andet skal stimulere fremvæksten af mere fremragende dansk forskning på nogle af de yngre universiteter i Danmark.

- Forskning medfører menneskelige og grønne fremskridt og er til gavn for danske virksomheder. Basismidlerne stimulerer til mere forskning og styrker samtidig grundlaget for universiteternes uddannelser. Jeg er glad for, at vi i et bredt flertal her kan gavne forskningen på en række universiteter. Vel at mærke uden det vil gå ud over de internationale eliteforskningsmiljøer på andre universiteter i København, Aarhus og på Danmarks Tekniske Universitet, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen

Særligt Aalborg Universitet og Syddansk Universitet skaber relativt meget værdi for forskningspengene, når der ses på både forsknings- og innovationsparametre og spiller samtidig en vigtig rolle for det lokale erhvervsliv. Roskilde Universitet skal spille en vigtigere rolle regionalt, og IT-Universitetet leverer kompetencer til en sektor i konstant vækst og med stigende behov for arbejdskraft. Med aftalen hæves basismidlerne til de fire universiteter samlet med 280 millioner kroner i perioden 2021-2025.

Investeringerne understøtter, at forskningen kan bidrage med løsninger på de centrale samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. Det fremgår af aftalen, at regeringen og aftalepartierne vil følge udviklingen i basismidlernes fordeling mellem universiteterne i de kommende år – blandt andet i lyset af udviklingen inden for uddannelse, forskning og innovation. 

Fakta om aftalen

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet modtager med aftalen henholdsvis 25 millioner kroner, 20 millioner kroner og 5 millioner kroner ekstra årligt fra 2022 og frem.

Derudover vil der i 2021 blive givet en ekstra engangsbevilling på 25 millioner kroner til henholdsvis Aalborg Universitet og Roskilde Universitet samt 20 millioner kroner til Syddansk Universitet og 10 millioner kroner til IT-Universitetet. Universiteterne kan anvende disse midler over en flerårig periode.

Afbureaukratisering skal forenkle administration

Det er samtidigt besluttet at forenkle administrationen af den nuværende model for fordeling af basismidler.

Forenklingen indebærer, at det nuværende administrative setup i forhold til opgørelse af forskningspublicering nedlægges. Det frigør blandt andet tid for de knap 430 forskere, som i dag bidrager til den årlige opgørelse. Udviklingen i antallet af publikationer på de danske universiteter vil fremover kunne følges på baggrund af andre datakilder.

Fakta om basismidler

Universiteternes basismidler til forskning udgør cirka 9,3 milliarder kroner årligt og er et centralt element i universiteternes grundfinansiering. Midlerne understøtter universiteternes samlede forskningsindsats og bruges blandt andet til langsigtet opbygning af forskningsmæssig kapacitet, opretholdelse af et forskningsmæssigt beredskab, forskningsbasering af uddannelser samt konkrete forskningsaktiviteter.


For yderligere oplysninger:

Pressesekretær, Nynne Jespersen Lee, tlf.: 7231 8107, e-mail: nljl@ufm.dk

Ida Auken, Socialdemokratiet, 3337 4040

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, 3337 5126

Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti, 3337 4405

Stinus Lindgreen, Radikale Venstre, 3337 4712

Victoria Velásquez, Enhedslisten, 6162 5328

Britt Bager, Konservative Folkeparti, 3337 4231

Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige, 3337 5809

Uffe Elbæk, Frie Grønne, 6162 5078

Henrik Dahl, Liberal Alliance, 6162 4573

Torsten Gejl, Alternativet, 6162 4651

Jens Rohde, Kristendemokraterne, 3337 5873

Senest opdateret 03. december 2021