Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Nye klyngeorganisationer skal bane vejen for samarbejde mellem forskere og virksomheder

Nye klyngeorganisationer skal bane vejen for samarbejde mellem forskere og virksomheder

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til at blive én af de nye nationale klyngeorganisationer, der skal styrke innovationskraften.

06. marts 2020

I Danmark investeres årligt over 23 milliarder kroner i offentlig finansieret forskning. Og den viden, der bliver skabt på universiteterne og på de øvrige danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, skal i højere grad omsættes til innovative løsninger, så det gavner borgere og virksomheder.

Derfor åbner Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsfremmebestyrelsen i dag for ansøgninger til at blive en af fremtidens nye nationale klyngeorganisationer, der kan skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed udvikle nye løsninger på fremtidens behov. Klyngeorganisationerne skal bl.a. arbejde med miljøteknologi, energiteknologi, fødevarer og bioressourcer samt life science og velfærdsteknologi. 

- Danmark og resten af verden står over for en række store udfordringer, når det gælder bl.a. klimaet. I Danmark har vi forskning af højeste internationale kvalitet, men vi skal blive bedre til at omsætte vores forskning til innovative løsninger, så Danmark kan overvinde de fremadrettede udfordringer og igangsætte den nødvendige omstilling. Det kræver samarbejde mellem forskere, virksomheder og offentlige aktører, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- I Danmark hverken kan eller skal vi konkurrere på lave lønninger. Vi skal i stedet tænke nyt, finde på smarte løsninger og på den måde skabe grundlaget for fremtidens arbejdspladser. Det kan vi blandt andet gøre ved at hjælpe virksomhederne til bedre at kunne bruge dansk forskning og viden til at lave innovative produkter i de danske virksomheder. Her skal klyngeorganisationerne fremover være med til at gøre en afgørende forskel, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

- Flere virksomheder skal udvikle nye produkter og services via styrket innovationskultur og -kapacitet og en konsolideret klyngeindsats. Ved at samle ressourcerne i et fælles opslag kan vi skabe en mere målrettet indsats for at styrke virksomhedernes innovation i alle dele af Danmark. Jeg håber, at vi vil modtage ansøgninger fra meget stærke og robuste aktører, som kan bidrage til den forenkling og konsolidering, vi allerede er ved at skabe på klyngeområdet, siger formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis.

De nye klyngeorganisationers kerneopgave bliver at bidrage til aktiviteter, der sætter skub i innovationen mellem forsknings- og videnmiljøer, virksomheder og øvrige relevante aktører. Det er en særskilt ambition, at indsatsen bidrager til en grøn og klimavenlig omstilling af virksomheder og samfund.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer på baggrund af opslaget at udmønte 80 millioner kroner årligt i en 4-årig periode inden for rammerne af de midler der afsættes til formålet på finansloven. Opslaget sker i samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der forventer at udmønte et tilsvarende beløb.

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 har udpeget de danske erhvervs- og teknologiområder, hvortil der kan søges midler til en klyngeindsats.

Der er også åbnet for, at der kan søges midler til klyngeindsatser på et mindre antal spirende områder.

De kommende klyngeorganisationer skal ansøge i maj og forventes udpeget i september 2020.

Udmøntningen af midlerne sker inden for rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om teknologi og innovation.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Souschef Pernille Lindberg, tlf. 7231 7832, e-mail peli@ufm.dk   

Senest opdateret 06. marts 2020