Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Retningslinjer for delvis genåbning af forskningslaboratorier

Retningslinjer for delvis genåbning af forskningslaboratorier

Som en del af den politiske aftale om at udvide første fase af genåbningen af Danmark, er det besluttet at indlede en delvis genåbning af forskningslaboratorierne på landets universiteter. Nu er retningslinjerne fastlagt.
Kontakt
Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 85 60
Email: peu@ufm.dk

27. april 2020

OBS: Retningslinjer er opdateret 26. maj 2020

Retningslinjer for genåbning af forskningslaboratorier indgår fremover som en del af de generelle retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner fra 26. maj.

Kriterierne og retningslinjerne er drøftet og vedtaget af sektorpartnerskabet for den delvise genåbning af forskningslaboratorier. Partnerskabet blev nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at sikre en ansvarlig delvis genåbning af forskningslaboratorierne.

Med i partnerskabet var repræsentanter fra Arbejdstilsynet, formandskabet for Universitetsdirektørudvalget, Danske Universiteter, Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, Danske Studerendes Fællesråd, Medarbejder- og kompetencestyrelsen, Akademikernes Centralorganisation og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sundhedsmyndighederne er desuden orienteret om retningslinjerne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lagt følgende kriterier til grund for implementeringen af den delvise genåbning på de enkelte institutioner:

 • at fysisk adgang til forskningslaboratorier på nuværende tidspunkt er afgørende for, at studerende og forskere kan fortsætte og for eksempel afslutte konkrete ph.d.- og post doc-forløb, og at forskningsprojekter kan videreføres.
 • at en delvis genåbning kan håndteres således, at der fortsat kun er begrænset aktivitet på de fysiske campusområder.
 • at rammerne for at kunne efterleve alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne med videre er på plads, retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit tilgængeligt.
 • at institutionernes ledelse monitorerer, at der fortsat er tale om begrænset adgang/aktivitet på campus.

Den delvise genåbning berører universiteterne og enkelte områder på de kunstneriske institutioner, og omfatter dermed ikke forskere og studerende generelt eller en bredere anvendelse af værksteder, generelle tekniske faciliteter med videre.

Universiteterne har opstillet retningslinjer for genåbning af forskningslaboratorier:

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12 personers laboratorium)
 • Der skal være online booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden og myndighedernes vejledning om 1,5 – 2 meters afstand skal følges
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 m2 er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må ikke være fysisk berøring af andre tilstedeværende og man er isoleret i sin aktivitet

Den delvise genåbning er betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne og host eller nys i ærmet
 • Undgå at arbejde, hvis man føler sig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis man får symptomer på sygdom skal blive hjemme, indtil man er symptomfri i mindst 2 dage. Får man symptomer på arbejde, skal man tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer med videre. er ikke tilladt

Universitetets ledelse monitorerer adgangen til forskningslaboratorierne og træffer beslutning om, hvem der skal have adgang. Der vil kun blive givet adgang til de forskere, (herunder postdocs og ph.d.er) og specialestuderende, for hvem det fysiske fremmøde er afgørende for progression i projektet. Alt kontorarbejde, som er associeret med det fysiske fremmøde, skal fortsat udføres fra hjemmeadressen.

Forskningslaboratorier refererer her til de faciliteter, som har særlige forskrifter for arbejdsmiljø, som skal følges. Det sikres, at de nødvendige bagvedliggende støttefunktioner, ikke mindst rengøring, er tilstede. Når der udføres aktivitet i forskningslaboratorierne vil der være en seniormedarbejder tilstede.

For yderligere oplysninger, skal du kontakte de enkelte uddannelsesinstitutioner. 

Senest opdateret 27. maj 2020