Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Turbo på samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv i Region Sjælland

Turbo på samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv i Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet bevillinger til seks klynger med henblik på at understøtte den fælles indsats i mellem viden-og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland.
Kontakt
Tine Brüchmann Fønss
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 28
Email: TIFO@ufm.dk
Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk

16. december 2021

Det seneste år er der blevet arbejdet hårdt på at binde erhvervslivet og videninstitutioner rundt omkring i landet bedre sammen. Det er sket ved hjælp af 14 nationale viden- og erhvervsklynger, som regeringen udpegede i efteråret 2020 for at få mere innovation ud i samfundet og understøtte vækst og udvikling for virksomhederne.

Region Sjælland har en række styrkepositioner med potentiale for vækst og innovation.
Derfor er der det seneste år blevet arbejdet målrettet for at få en række af de 14 nationale viden- og erhvervsklynger forankret i regionen.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen afsatte i november otte millioner kroner til at understøtte den fælles indsats i mellem viden-og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu givet tilsagn om tillægsbevilling til seks forskellige klynger.

Flere af klyngerne har indgået aftaler med regionale aktører om etableringen af kontorer flere steder på Sjælland og skal med tillægsbevillingerne øge deres aktiviteter målrettet, i samarbejde med lokale virksomheder og videninstitutioner, samt kommunale og regionale aktører på Sjælland.

Tillægsbevillingen vil konkret bl.a. styrke klyngeaktiviteter målrettet miljøteknologi i regi af klyngen for miljøteknologi’s (CLEAN) klyngekontor på Roskilde Universitet samt understøtte regionens potentiale for at blive erhvervsfyrtårn inden for inden for biosolutions med klyngen for fødevarer og bioressourcer’s (Food & Bio Cluster Denmark) kontor i Slagelse.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil følge klyngernes indsats i regionen og forventes at samle op på resultaterne af tillægsbevillingen i dialogen med de regionale aktører.

Fakta

  • Viden- og erhvervsklyngerne er netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for udvalgte danske erhvervsmæssige styrkepositioner.
  • Formålet med klyngerne er at styrke innovationskraften i særligt små og mellemstore danske virksomheder inden for de udpegede erhvervs- og teknologiområder.
  • Uddannelses- og forskningsministeren udpegede den 1. oktober 2020 14 klyngeorganisationer inden for de valgte styrkepositioner samt to yderligere områder.
  • Klyngerne er forpligtet til at gøre deres aktiviteter tilgængelige for virksomheder i hele Danmark, men beslutningen om placeringen af deres hovedsæde og afdelinger er taget af klyngerne selv.
  • I forbindelse med ansøgningerne til klyngeprogrammet blev der ikke søgt om noget klyngesekretariat i Region Sjælland.
  • Følgende klynger modtager midler til at styrke klyngeaktiviteter på Sjælland: klyngen for miljøteknologi (CLEAN), klyngen for fødevarer og bioressourcer (Food & Bio Cluster), klyngen for life science og velfærdsteknologi (Danish Life Science Cluster), klyngen for maritime erhverv og logistik (MARLOG), klyngen for byggeri og anlæg (We Build Denmark) og klyngen for energitek-nologi (Energy Cluster Denmark).
Senest opdateret 16. december 2021