Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Økonomi Nøgletal for universiteternes omkostninger

Nøgletal for universiteternes omkostninger

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har i samarbejde med universiteterne udarbejdet en vejledning for hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger.
Kontakt
Michael Mejlgaard Udby
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 92
Email: mimu@ufm.dk
Kirsten Zachariassen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 82
Email: kiz@ufm.dk

Nøgletallene for universiteternes omkostninger i 2017 omfatter en opgørelse af universiteternes omkostninger fordelt på følgende fem hovedformål samt en række underformål:

  1. Uddannelse
  2. Forskning
  3. Formidling og videnudveksling
  4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  5. Generel ledelse, administration og service

Tabellen nedenfor viser omkostningerne fordelt på universiteter og hovedformål.

Universiteternes omkostninger fordelt på hovedformål i 2017
(mio.kr., løbende priser)
 

Uddannelse

Forskning

Formidling og videns-udveksling

Forsknings baseret myndigheds betjening

Generel ledelse, adm. og service

I alt

KU

2.181,7

4.906,3

352,1

278,0

717,3

8.435,4

AU

2.203,4

3.320,6

251,0

412,3

286,1

6.473,4

SDU

1.132,7

1.346,1

178,1

78,6

291,7

3.027,2

RUC

296,6

346,7

40,4

-

56,4

740,1

AAU

1.214,9

1.281,4

148,1

31,8

212,5

2.888,7

CBS

702,5

464,7

51,4

-

90,3

1.308,9

DTU

825,1

3.306,3

139,0

499,7

269,9

5.040

ITU

141,1

107,3

13,6

-

13,2

275,2

I alt

8.698

15.079,4

1.173,7

1.300,4

1.937,4

28.243,9

Omkostningerne er desuden fordelt på hovedområder med udgangspunkt i universiteternes organisering. Nøgletallene indeholder opgørelser for de enkelte universiteter og samlet for sektoren.

Der er siden 2012 udarbejdet nøgletal efter vejledningen om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Regneark med tabeller og grunddata for både 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 kan tilgås ved hjælp af linket nedenfor.

Senest opdateret 09. maj 2019