Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Økonomi Nøgletal for universiteternes omkostninger

Nøgletal for universiteternes omkostninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med universiteterne udarbejdet en vejledning for hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger.
Kontakt
Sofie Midtgaard Johansen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 83 80
Email: sjoh@ufm.dk
Troels Rask Andersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 31
Email: trao@ufm.dk
Bo Stendahl
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 74
Email: bst@ufm.dk

Nøgletallene for universiteternes omkostninger i 2019 omfatter en opgørelse af universiteternes omkostninger fordelt på følgende fem hovedformål samt en række underformål:

  1. Uddannelse
  2. Forskning
  3. Formidling og videnudveksling
  4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  5. Generel ledelse, administration og service

Tabellen nedenfor viser omkostningerne fordelt på universiteter og hovedformål.

Universiteternes omkostninger fordelt på hovedformål i 2019 
(mio.kr., løbende priser)
 

 

Uddan-nelse

Forskning

Formidling og videns-udveksling

Forsknings baseret myndigheds betjening

Generel ledelse, adm. og service

I alt

KU

2.258,3

5.185,2

390,9

266,4

715,5

8.816,3

AU

2.238,1

3.506,8

216,2

419,9

320,4

6.701,4

SDU

1.216,7

1.458,6

211,1

72,1

301,6

3.260,1

RUC

324,0

357,8

42,6

0,0

60,1

784,6

AAU

1.231,2

1.375,4

165,8

32,0

218,6

3.023,0

CBS

741,0

496,7

43,1

0,0

87,1

1.367,8

DTU

895,7

3.711,5

134,4

313,4

289,7

5.344,7

ITU

163,4

133,5

19,6

0,0

14,5

331,0

I alt

9.068,3

16.225,5

1.223,7

1.103,8

2.007,5

29.628,9

 

Omkostningerne er desuden fordelt på hovedområder med udgangspunkt i universiteternes organisering. Nøgletallene indeholder opgørelser for de enkelte universiteter og samlet for sektoren.

Der er siden 2012 udarbejdet nøgletal efter vejledningen om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Regneark med tabeller og grunddata for både 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 kan tilgås ved hjælp af linket nedenfor.

 

Senest opdateret 30. oktober 2020