Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Økonomi Nøgletal for universiteternes omkostninger

Nøgletal for universiteternes omkostninger

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har i samarbejde med universiteterne udarbejdet en vejledning for hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger.
Kontakt
Michael Mejlgaard Udby
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 92
Email: mimu@ufm.dk
Sofie Midtgaard Johansen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 83 80
Email: sjoh@ufm.dk

Nøgletallene for universiteternes omkostninger i 2018 omfatter en opgørelse af universiteternes omkostninger fordelt på følgende fem hovedformål samt en række underformål:

  1. Uddannelse
  2. Forskning
  3. Formidling og videnudveksling
  4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  5. Generel ledelse, administration og service

Tabellen nedenfor viser omkostningerne fordelt på universiteter og hovedformål.

Universiteternes omkostninger fordelt på hovedformål i 2018
(mio.kr., løbende priser)
 

 

Uddan-nelse

Forskning

Formidling og videns-udveksling

Forsknings baseret myndigheds betjening

Generel ledelse, adm. og service

I alt

KU

2.237,2

5.029,1

370,4

255,1

728,1

8.619,9

AU

2.223,1

3.427,1

189,2

416,4

320,7

6.576,5

SDU

1.175,9

1.402,4

192,8

75,8

296,8

3.143,7

RUC

313,7

351,2

43,7

-

58,8

767,3

AAU

1.229,6

1.331,1

159,2

31,1

218,4

2.969,5

CBS

727,7

487,6

41,2

-

87,2

1.343,7

DTU

865,3

3.397,8

128,6

436,1

280,5

5.108,3

ITU

148,4

113,6

17,1

-

14,1

293,3

I alt

8.921,1

15.539,9

1.142,2

1.214,4

2.004,6

28.822,2

 

Omkostningerne er desuden fordelt på hovedområder med udgangspunkt i universiteternes organisering. Nøgletallene indeholder opgørelser for de enkelte universiteter og samlet for sektoren.

Der er siden 2012 udarbejdet nøgletal efter vejledningen om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Regneark med tabeller og grunddata for både 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 kan tilgås ved hjælp af linket nedenfor.

 

Senest opdateret 16. november 2019