Videnspredning

Universiteterne skal som centrale viden- og kulturbærende institutioner udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund. Universiteterne skal bl.a. tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

Universiteterne skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Deres forsknings- og uddannelsesresultater bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. 

I regeringens innovationsstrategi fra december 2012 indgår en række initiativer, der skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med samspillet mellem viden og innovation. 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Et af de områder, hvor universiteterne bidrager til videnspredning er forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne spænder fra forskning inden for et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver. 


Senest opdateret 08. februar 2013