Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Styring og ansvar De maritime uddannelsesinstitutioners strategiske rammekontrakter 2018-2021

De maritime uddannelsesinstitutioners strategiske rammekontrakter 2018-2021

De maritime uddannelsesinstitutioner har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for de maritime uddannelsesinstitutioner.
Kontakt
Trine Marie Melchior Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS)

 1. Flest mulige dimittender fra tekniske uddannelser med god beskæftigelse
 2. Maskinmesteruddannelsen matcher behovet på fremtidens arbejdsmarked
 3. Styrkelse af videnomsætning til uddannelse og erhverv

 Fredericia Maskinmesterskole (FMS)

 1. Uddanne tilstrækkeligt med maskinmestre, så de dækker behovet på arbejdsmarkedet
 2. Udviklingen af maskinmesteruddannelsen matcher kompetencebehovet på fremtidens arbejdsmarked
 3. Høj kvalitet og læringsudbytte i alle institutionens undervisningsaktiviteter

Maskinmesterskolen København (MSK)

 1. Flere unge gennemfører maskinmesteruddannelsen
 2. Udviklingen af maskinmesteruddannelsen skal matche kompetencebehovet på fremtidens arbejdsmarked
 3. Højt læringsudbytte gennem fremragende undervisning med højt pædagogisk og didaktisk niveau

 MARTEC

 1. Forsyne arbejdsmarkedet med et tilstrækkeligt antal dimittender
 2. Forsyne fremtidens arbejdsmarked med attraktiv og velkvalificeret arbejdskraft
 3. Høj uddannelseskvalitet og læringsudbytte for de studerende

 Stiftelsen Georg Stages Minde

 1. Fortsat at levere højt kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Danmark
 2. At bidrage til rekrutteringen af de maritime erhverv

 Marstal Navigationsskole

 1. Levere tilstrækkelig forsyning af dimittender og kompetencer til Det Blå Danmarks fremtidige arbejdsmarked
 2. Uddannelsesudvikling, der imødekommer fremtidens behov i Det Blå Danmark

 Svendborg Søfartsskole

 1. Svendborg Søfartsskole vil sikre den nødvendige rekruttering til at dække erhvervets behov
 2. Svendborg Søfartsskole vil forsyne erhvervet med de rette kompetencer til fremtiden

 

SIMAC

 1. SIMAC leverer uddannelser af høj kvalitet
 2. SIMAC's dimittender bidrager til værdiskabelse i erhvervet
 3. Forsknings- og udviklingsalliancer styrker udvikling og viden på det maritime område
 4. Regionalt samarbejde skaber effektiv ressourceudnyttelse

 

 

Senest opdateret 04. august 2020