Tematiske tilsyn

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte gennemfører tematiske tilsyn med udvalgte områder og enkeltsagstilsyn. Det tematiske tilsyn er et tilsyn, der er tværgående for flere eller alle institutioner. Det har fokus på udvalgte politiske, faglige, juridiske eller strategiske temaer.

Formålet med de tematiske tilsyn kan for eksempel være at følge op på, om nye regler har den tilsigtede virkning og om implementering af love og regler er håndteret korrekt. Rapporter om de respektive tematiske tilsyn er offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

Tematiske tilsyn i 2014

Styrelsen har i 2014 gennemført et tematisk tilsyn:

  • Et tilsyn med forskningsbaseret myndighedsbetjening - Fusioner og fremtid

Tematiske tilsyn i 2013

Styrelsen har bedt Evalueringsinstituttet om at foretage en undersøgelse af censorordningens reelle uafhængighed og kvalitetssikringen af eksamenssystemet.

Tematisk tilsyn i 2012

I 2012 blev der igangsat et tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelseskompetence.

Tematisk tilsyn i 2011

Der blev ikke gennemført tematiske tilsyn i 2011.

Tematiske tilsyn i 2010

I 2010 blev der gennemført to tematiske tilsyn:

  • Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljøloven
  • Tilsyn med optag på kandidatuddannelserne

I 2010 blev der endvidere i forbindelse med de årlige møder med universiteterne foretaget et opfølgende tilsyn, hvor der blev fulgt op på 2007-tilsynet med Lov om gennemsigtighed og åbenhed:

  • Status - Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed

Tematisk tilsyn i 2009

I 2009 blev der gennemført ét tematisk tilsyn:

  • Rapport om studentermobiliteten mellem Danmark og udlandet
    Senest opdateret 24. juli 2020