Monitorering af nøgletal

Formålet med styringsdialogen mellem Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og de videregående uddannelsesinstitutioner er gennem en relevant og institutionsspecifik dialog at understøtte udvikling og effektiv institutionsdrift.
Kontakt
Ken Thomassen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 20
Email: KETH@ufm.dk
Karen Lisbeth Sejrup van Deurs
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 79 94
Email: kvi@ufm.dk

Monitorering af centrale nøgletal for institutionernes kerneopgaver er et element i dette. Monitoreringen sker med udgangspunkt i relevante nøgletal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus. Aktuelt monitoreres nøgletallene nedenfor.  

Tilgang (opdateret august 2018)

Frafald på første studieår (opdateret august 2018)

Overskridelse af normeret studietid uden personer på revalidering (opdateret august 2018)

Ledighed (opdateret august 2018)

Timetal

Senest opdateret 15. november 2018