Udviklingskontrakter

Udviklingskontrakterne var en treårig aftale mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionerne for videregående uddannelser som fungerede i perioden fra 2006 til 2017.
Kontakt
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk
Tine Brüchmann Fønss
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 28
Email: TIFO@ufm.dk
Gunvor Faber-Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk

Formålet med udviklingskontrakterne var at fremme institutionens strategiske udvikling samt skabe synlighed om institutionens arbejde med at opfylde samfundsmæssige udfordringer. Udviklingskontrakterne er fra år 2018 erstattet af de strategiske rammekontrakter.

Hvad var en udviklingskontrakt?

I udviklingskontrakterne indgik 3-5 selvvalgte og 3-5 pligtige mål. Institutionernes selvvalgte mål afspejlede institutionens egne strategiske prioriteringer og profilering, og de selvvalgte mål blev formuleret af den enkelte institution. De pligtige mål var baseret på samfundsmæssige prioriteringer og blev opstillet af uddannelses- og forskningsministeren. 

Mål og resultater

Afrapportering af udviklingskontraktens mål og resultater er sket årligt i perioden fra 2006 til 2017 som en del af institutionernes årsrapport.

Senest opdateret 31. juli 2018