Gå til indhold

Fokus på internationale studerendes overgang til arbejdsmarkedet

28. november 2011
Den 24. november 2011 satte uddannelsesprofessionelle, der arbejder med at facilitere internationale studerendes muligheder for at finde beskæftigelse i Danmark, hinanden stævne i Nordjylland. Deltagerne kom fra alle dele af det videregående uddannelseslandskab og fra stort set alle egne af landet.

Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Alle pladser var besat på Study in Denmark-kontorets seminar om internationale studerendes overgang til arbejdsmarkedet. Arrangementeet bød på oplæg og diskussion om gældende love og regler, aktuelle analyser og internationale studerendes muligheder for at få hjælp til at starte egen virksomhed i Danmark.

Dagens program bød på oplæg fra Beskæftigelsesministeriet, Kommunernes Landsforening, CA A-kasse, Study in Denmark-kontoret og virksomheden Plus Consult, som med midler fra det tidl. Integrationsministerium tilbyder nydanskere gratis rådgivning og sparring til opstart af egen virksomhed.

Lov om…

Formiddagens program bød på oplæg om udlændingelovgivningen, integrationsområdet og lov om arbejdsløshedsforsikring, og deltagernes lytte- og spørgelyst var stor. Beskæftigelsesministeriet gennemgik de relevante regler for arbejde under og efter afsluttet uddannelse for statsborgere fra Norden, EU/EØS og Schweiz, samt tredjelande.

Kommunernes Landsforening gennemgik lovgivningen på integrationsområdet, herunder reglerne for modtagelse af danskundervisning efter danskuddannelsesloven, og kunne bl.a. berette at kommunerne har pligt til at tilbyde internationale tilflyttere kursus i danske samfundsforhold, hvis tilflytterne ønsker at lære om dette..

CA A-kasse rundede formiddagen af med at gennemgå reglerne for optagelse i a-kasser og at vise hvilke betingelser som skal være opfyldte for at internationale studerende/dimittender kan blive dagspengeberettigede.

Viden om…

Eftermiddagens program bød på oplæg om aktuelle analyser, Study in Denmark-kontorets erfaringer fra netværksmøder med små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) om ansættelse af internationale studerende/dimittender og internationale studerendes muligheder for at få hjælp til at starte egen virksomhed i Danmark.

Til trods for at notatet ’Internationale dimittenders efterfølgende beskæftigelse i Danmark’ af den 5. maj 2011 viste, at flere og flere internationale studerende bliver i Danmark efter afsluttet uddannelse, så har mange SMV’er fortsat vanskeligt ved at springe på ’globaliseringstoget’. Study in Denmark-kontorets oplæg satte derfor fokus på hvordan vi som nation kan fastholde flere internationale studerende, og hvordan vi får flere SMV’er til at ansætte internationale talenter.

Dagens sidste oplæg stillede skarpt på iværksætteri. Analyser viser,at nydanskere generelt har større lyst til at starte egen virksomhed end danskere – men at nydanskeres virksomheder ofte har en kort levetid. Plus Consult viste, hvorfor det er en god ide at hjælpe internationale studerende med at starte egen virksomhed og viste, hvor de kan henvende sig for at få gratis rådgivning og sparring.

Vil du præge programmet på et follow-up arrangement?

Seminaret d. 24. november 2011 var Study in Denmark-kontorets første med fokus på ’internationale studerendes overgang til arbejdsmarkedet’ – og forhåbentlig ikke sidste. Study in Denmark-kontoret overvejer allerede et follow-up arrangement i 2012 hvis der sker væsentlige lovændringer.

Har du forslag til konkret programindhold eller sidder du med et tema/en problemstilling, som du mener, bør drøftes på et follow-up arrangement i 2012, så kontakt:

Kim Niemann.
Study in Denmark-kontoret
Telefon: 72 31 89 13
E-mail: kini@iu.dk.

Handlinger tilknyttet webside